Over ons

Met het oog op de toekomst

Stichting Pro-humaniteit is opgericht op 29 april 2006 en is op 9 mei 2006 in het Openbaar Stichtingenregister ingeschreven onder nummer 10786 in het district Wanica in de Republiek Suriname.

Stichting Pro humaniteit organiseert activiteiten die de integratie van het individu binnen de maatschappij ten goede komen.

De overheid is in haar eentje niet in staat om orde op zaken te stellen. Elke burger, elke ingezetene van Suriname heeft conform de maatschappelijke verantwoordelijkheid, de verplichting om concrete acties te ondernemen.

De samenleving wordt voorgehouden welzijn als een belangrijke sleutel tot vooruitgang te zien en het tot doel van duurzame ontwikkeling te maken. Dit is conform de Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling 2015 – 2030 van de Verenigde Naties, die onder andere inhouden: “Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam …” De verwachting is, dat zodoende wordt bijgedragen aan een leefomgeving, waarin kinderen en volwassenen zich ten volle kunnen ontplooien.

De eerste boekproductie van de Stichting in Suriname was een opdracht van het Ministerie van Ontwikkelingssamenwerking: “Het Meerjarenontwikkelingsplan 2006-2011 van de Regering van de Republiek Suriname in het kader van ontwikkeling in de ruimste zin des woords”. Het is een staatsstuk, een nationale richtlijn voor de Overheid, Private Sector, Niet-Gouvernementele Organisaties en andere Sociale Actoren.  

Tori Collectief

Het Tori Collectief (sinds 1975) is een ondersteunende organisatie van Stichting Pro humaniteit, die geheel in beslag wordt genomen door het uitvoeren of onderzoeken van educatieve projecten in eigen beheer of in opdracht van derden. De Educatie Campus is daar een schoolvoorbeeld van.

Het collectief is een éénheid van landgenoten en ingezetenen met verschillende sociale leefomstandigheden die studeren, onderzoeken, delibereren, ervaring delen en werken voor welzijn van de mens.

Het Tori Collectief waaruit Stichting Pro humaniteit is voortgekomen, is een kern bestaande uit personen van verschillende afkomst, leeftijd, status en beroepsdiscipline, die studeren, onderzoeken, delibereren, communiceren, ervaring en kennis delen en samenwerken voor een betere toekomst.

Het collectief staat als kennisonderneming midden in de samenleving en heeft het beste voor met de nationale en internationale gemeenschap.

Bestuur Stichting Pro Humaniteit

Henk Doelwijt

Margo Kramp-Burgos

Jerry Doelwijt

Cornelly Ensberg

Het gezelschap wordt gedreven door ambitie om kwalitatieve en
innovatieve diensten en producten met een eigentijdse uitstraling aan te bieden.

Het gaat om communicatie-industrie; de wereld van de (nieuwe) media voor een breed hedendaags nationaal en internationaal publiek.

Educatieve massacommunicatie, continuïteit, kwaliteit, creativiteit, professionalisme en participatieve interactie. Door de activiteiten op pedagogische, didactische, artistieke en creatieve wijze via verschillende kanalen en expressievormen, gedurende een lange periode gelijktijdig te etaleren, worden zienswijzen diep en vast in het gemoed en geest ingeprent.

Educatie Campus logo

Educatie Campus, de Volkshogeschool van de Stichting Pro humaniteit streeft naar: creativiteit, kwaliteit, professionalisme en interactieve participatie via alle expressie vormen.

Het fundamenteel recht: vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van persvrijheid wordt gewaarborgd door de Grondwet van de Republiek Suriname en bepalingen in mensenrechtenverdragen, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Het omvat het recht om zonder inmenging een eigen mening te koesteren en om via alle media-informatie op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Dit recht vormt één van de hoekstenen van elke democratische samenleving.

De deelname aan interactieve dialogen, de vrijheid van informatiestroom en persvrijheid gaan hand in hand.

De vrijheid van meningsuiting is verbonden met democratie, mensenrechten, de vrijheid van vereniging en vergadering.

Respectvol heeft Stichting Pro humaniteit, zich onder deze banier geschaard en de Educatie Campus opgezet, waar de deur vanaf Keti Koti Dey 2023 openstaat voor iedereen.

Echo Suriname is een media outlet , een marketinginstrument met de ambitie om door middel van communicatie middels nieuwsbrieven een gewenst beeld van de Stichting Pro humaniteit en Suriname te vormen binnen de samenleving.

Ontwikkelingsstrategie

Een geïntegreerde benadering van duurzame ontwikkeling, waarbij menselijke en economische ontwikkeling wederzijds afhankelijk zijn van elkaar en waarin een rechtvaardige verdeling de basis vormt voor het beleven van gemeenschappelijke rechten en het naleven van plichten door overheid en burgers.

Ontwikkelingsvisie

Een rechtvaardige samenleving met garantie voor beleving van mensenrechten en de basisbestaanszekerheden voor elke burger.

Ontwikkelings-missie

Verbetering van de kwaliteit van leven van alle Surinamers.

Vriendenkring

De vriendschapskring van de Stichting Pro humaniteit opgericht in 2006, voortgekomen uit het Toricollectief (sinds 1975) is een kransje van verstandig, nadenkende personen.

In dit kransje hebben personen, die zich als kenniswerkers op bijzondere wijze verdienstelijk maken voor Stichting Pro humaniteit en daardoor erkentelijkheid verdienen, een plaats. Kennis wordt gedeeld. Volkshogeschool Educatie Campus werkt tot algemeen nut. Gebundelde kennis wordt nauwkeurig weergegeven. Als vrienden zijn wij tot nut van de samenleving.

Alleyanto Arga

Clifton Lienga

Guno Hart

Marja Themen

Cornelly Ensberg

Wilfred Burgos

Romeo Simons

Khepri Das

Shinichiro Mikuni

Nana Philips

Richard van Loon

Hugo Blanker

Carlo Lansdorf

Chandra Algoe

Waldy Nain

Hans Chin Ten Fung

Margo Kramp 

Josef Soemotinojoha

Marinus Zalman

Claus Sieber

Remy Pollack

Humphrey Soekimo

Henk Ramdin

Dilip Sardjoe

James Ramlall

Bram Behr

Balie Wijsman

Jules Chin A Foeng

Soenderpersad Hanoeman

Henk Zoutendijk

Nita Olf-Landvreugd

Robin Raveles

Noël Pengel

azamat-zhanisov-1339162-unsplash.jpg

Patricia Woods

Editor, Fiction

ethan-haddox-541053-unsplash.jpg

Dorothy Hale

PR Department Director

olena-sergienko-1413531-unsplash.jpg

Sarah Dalton

Group Sales Director

Alleyanto Arga
Clifton Lienga
Henk Ramdin
Guno Hart
Marja Themen
Cornelly Ensberg
Wilfred Burgos
Romeo Simons
Khepri Das
Shinichiro Mikuni
Loretta Sno
Cherita Macdonald
Nana Philips
Richard van Loon
Hans Chin Ten Fung
Ricky Zevenbergen
Hugo Blanker
Carlo Lansdorf
Chandra Algoe
Waldy Nain
Margo Kramp 
Josef Soemotinojoha
Amirhamzah Pasaribo
Marinus Zalman
Claus Sieber
Remy Pollack
Humphrey Soekimo
Max Man A Hing

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren