Flora Edutainment Festival 2024

Wat mag u verwachten van het Flora Edutainment Festival?

Het heeft te maken met idealisme, inspirerende kracht om Suriname te verheffen.

Het Festival bestaat uit meerdere onderdelen, toegespitst op onderwijs, kunst, cultuur, veiligheid, ondernemerschap en meer.

U mag uitzien naar educatieve massacommunicatie en naschoolse activiteit.

Podiumkust, muziek, zang, dans omlijsten het geheel.

Meningen en opvattingen over onderwerpen die ons allen beroeren worden op pedagogische-, didactische-, artistieke-en creatieve wijze ter sprake gebracht.

Organisaties die betrokken zijn bij het Flora Edutainment Festival 2024:

Communicatie Dienst Suriname ● Districtscommissariaat Paramaribo – Zuidwest ● Districtscommissariaat Paramaribo – Noordoost ● Stichting Pro-humaniteit ● Volkshogeschool Educatie Campus ● Karate Instituut Burgos Kyo-Kushin-Kai ● Werkgroep Wijken in Ontwikkeling ● Tori Collectief ● Radio Apintie ● DipoVision ● Apintie Televisie ● United Security Professionals ● SkyeNet Suriname ● Echo Media Suriname ● Lien en Wim ● The Living Room ● IMEAO-1 ● Anton de Kom Universiteit Suriname

In het derde kwartaal van 2023 maakten de landgenoten van goede wil Judith Wijngaarde en Henk Doelwijt kennis met elkaar.

Er werd wederzijds een positieve indruk op elkaar gemaakt.

De vriendelijke benadering schiep een warme en uitnodigende sfeer.

Er werd actief naar elkaar geluisterd.

Er werd in een persoonlijke en in een professionele setting een basis gelegd voor een werkrelatie relatie op maatschappelijk gebied.

Het Flora Edutainment Festival 2024 sproot voort uit de ontmoeting.

Inmiddels hebben meerdere organisaties, instituten en individuen hun schouders onder het werk gezet.

Werelddoelen

De samenleving wordt voorgehouden om welzijn als een belangrijke sleutel tot vooruitgang te zien en het tot duurzaam ontwikkeldoel te maken. Dit conform de Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling 2015 – 2030 van de Verenigde Naties.

Initiatiefnemer

Stichting Pro-humaniteit wordt uitgemaakt door een éénheid landgenoten en ingezetenen van verschillende sociale leefomstandigheden die studeren, onderzoeken, delibereren, ervaring delen en werken voor welzijn van de samenleving.

De Stichting werd op 29 april 2006 opgericht en is op 9 mei 2006 in het Openbaar Stichtingenregister ingeschreven onder nummer 10786 in het district Wanica in de Republiek Suriname.

De stichting is voortgesproten uit het Tori-collectief dat sinds 1975 bestaat.

Tori-collectief

Het collectief is een kern bestaande uit personen van verschillende afkomst, leeftijd, status en beroepsdiscipline die studeert, onderzoekt, delibereert, samenwerkt, ervaring en kennis deelt.

Flora-A en Flora-B

De stadswijken Flora-A en Flora-B begrensd door het Zorg en Hoop Vliegveld de Verlengde Jaggernath Lachmonstraat, de Mattonshoopkreek, de Saramaccadoorsteek en de Coesewijnestraat worden van april tot en met december 2024 betrokken bij het Flora Edutainment Festival van de Stichting Pro-humaniteit, de Volkshogeschool Educatiecampus en partners.

Educatieve bezigheid

Het Flora Edutainment Festival wordt op een ongedwongen wijze gebracht.

Het is een educatieve bezigheid die in samenwerking met meerdere instanties, instituten, organisaties en verenigingen wordt uitgevoerd.

Het festival is opgedragen aan de man vanwege zijn reputatie en faam binnen de samenleving.

Wij brengen het festival onder uw aandacht ter informatie en oriëntatie.

Motivatie

Het is algemeen bekend, dat de onderwijssector in Suriname, streeft naar verbetering.

Vanwege diverse omstandigheden kan een aanzienlijk deel van de bevolking onvoldoende genieten van doelmatig onderwijs.

Deze situatie beïnvloedt alle aspecten van het leven.

Het gevolg hierbij is: maatschappelijke-, culturele-, sociale- en economische verschrompeling.

Het resultaat is: dat het individu en het collectief zich niet naar behoren kunnen ontplooien.

Elke burger, elke ingezetene van Suriname heeft conform zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid, de verplichting om de schouders onder het werk te zetten.

Methodiek

De algemeen vormende onderwerpen die gedurende het Flora Edutainment Festival worden behandeld worden op pedagogische, didactische, artistieke en creatieve wijze aangeboden. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van alle media en expressievormen.

Werelddoelen

De samenleving wordt voorgehouden om welzijn als een belangrijke sleutel tot vooruitgang te zien en het tot duurzaam ontwikkeldoel te maken. Dit conform de Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling 2015 – 2030 van de Verenigde Naties.

Leefomgeving

De verwachting is, dat zodoende wordt bijgedragen aan een prettige leefomgeving, waarin kinderen en volwassenen zich ten volle kunnen ontplooien.

Wij beginnen het Flora Edutainment Festival met ‘Heb hart voor Suriname’ een videomontage die de werkwijze van de Volkshogeschool Educatiecampus toont.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren