De PDO streeft naar regeerverantwoordelijkheid

De PDO streeft naar regeerverantwoordelijkheid om de ontwikkeling van de Republiek Suriname mede te bepalen en een directe positieve inbreng te hebben in het bestuur en te waken over de belangen van de bevolking.

Voorzitter Nain: ‘Wij hebben ons altijd met goed gevolg tot op het hoogste politiek-bestuurlijk niveau van de Republiek Suriname ingezet. Wij kennen de klappen van de zweep en wij staan in nauw contact met het volk.’

De Partij voor Democratie en Ontwikkeling heeft nog geen parlementaire inbreng of zeggenschap in de regering, maar als politieke entiteit zet zij zich in om het algemeen belang van de Republiek Suriname te dienen.  

De PDO erkent dat er binnen Suriname tegenstellingen zijn. De vraagstukken die ons bezighouden zijn talrijk.  Het is niet nodig om elkaar te vertellen dat het veel beter kan. Diep in het hart weet iedereen waar de schoen wringt.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren