PDO-casestudie
Nain: “Wij zijn kampioenvechter”

Deze casestudie beschrijft het ontstaan van een politieke partij, de momenten vreugde, blijdschap, glorie.  De problemen en de pijnpunten komen aan de orde. De positieve eigenschappen worden benadrukt.

De Stichting Pro-humaniteit heeft een jarenlange casestudie verricht naar het ontstaan van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling. Uit dit onderzoek putten wij enkele fragmenten die de visie en de missie van Nain en zijn politieke organisatie aantonen.

 Er is een zaad geplant

13 jaar geleden, op Wrokoman Dey, tevens de jaardag van maatschappelijk werker Waldy Nain, werd het duidelijk, dat er gewerkt werd aan de oprichting van een nieuwe politieke partij.

Vanaf de oprichting in december 2012 heeft de PDO onafgebroken gewerkt aan het vormgeven aan de organisatie en de structuren volgens nationalistische en democratische uitgangspunten.

Er is een zaad geplant waaruit in algemeen belang een solide partij groeit.

 Vooruitkomen

De partij is vooral actief in de districten Para, Commewijne, Paramaribo, Nickerie en Wanica. Nain houdt zijn volgelingen voor, dat politiek niet alleen gaat om politieke partijen, verkiezingen, volksvertegenwoordigers, ministers en presidenten. Het gaat om de mens die naar zijn mogelijkheid en omstandigheid werkt om vooruit te komen.

 Burgerschapszin

De Partij voor Democratie en Ontwikkeling streeft naar versteviging van de band met de bevolking. Burgerschapszin, democratische rechten en vrijheden in een veilige gemeenschap zijn leidraad.

Het volk kent ons

De pioniers verheugen zich erop, dat de partij ingang vindt bij de bevolking. De goede naam en faam van de leiders en trekkers van de partij die geen onbekenden zijn op maatschappelijk en politiek vlak, dragen bij aan de vooruitgang van de PDO.

Voorzitter Nain slaat zich op de borst: “Het volk kent ons. Wij hebben ons altijd met goed gevolg tot op het hoogste politiek-bestuurlijk niveau van de Republiek Suriname ingezet. Wij kennen de klappen van de zweep en wij staan in nauw contact met het volk. Wij kennen het volk. Het volk kent ons. Wij zijn kampioenvechter.”

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren