Suriname is een mini-world. Waar elders ter wereld worden religiën vanuit uiteenlopende aard rond dezelfde tijd van het jaar beleefd? Wij hebben het over een drie-eenheid: Ramadan, Phagwa en Pasen. De vastenperiode van de moslims culmineert op 10 april in Eid-Ul-Fitre. De aandacht die de Stichting Pro-humaniteit heeft geschonken aan deze religieuze uitingsvorm heeft tot de harten van menigeen gesproken. Over de inhoud van de publicaties die onder andere openbaar zijn gemaakt via www.educatiecampus.com het volgende:

Ramadan, phagwa en pasen

Het boek getiteld: “Ramadan 2024” is een fragment uit de casestudie: “Het ontstaan van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling 2012-2024”. Het onderzoek werd verricht door Stichting Pro-humaniteit.

Foto’s en afbeeldingen hebben slechts een illustratieve betekenis.

Contextueel inzicht
De Partij voor Democratie en Ontwikkeling (PDO) is voortgesproten uit het Surinaams/Javaanspatroon. 

Het gedetailleerd onderzoek naar het ontstaan van deze politieke organisatie begon rond de oprichting van de partij.

Het was Pro-humaniteit te doen om diepgaand, contextueel inzicht en kennis op te doen.

Er werd gebruik gemaakt van kwalitatieve en kwantitatieve dataverzamelingsmethoden.

Bureauonderzoek, vraaggesprekken, enquêtes, discussies, lezingen, observaties en meer werden toegepast.

Het onderzoek vond binnen en buiten de partij plaats.

 Harmonie
Om het onderzoeksthema te vergelijken met andere stromingen en te belichten werden er gaandeweg de casestudie meerdere relevante onderzoeken binnen de samenleving gepleegd.

In het geval van politiek en religie werden respondenten uit vrijwel alle geloofsgemeenschappen betrokken.

Onder andere werd geconcludeerd, dat religieuze normen en waarden bijdragen aan harmonie in Suriname.

Surinaams/Javaanspatroon
De partij, voortgesproten uit het Surinaams/Javaanspatroon propageert: “Het burgerrecht voor religie en culturele identiteit is een historisch feit. Het is een culturele factor. Het biedt de gemeenschap een zinvol leven. Suriname zonder religie, zal geen redelijkheid en broederschap kennen.”

Heilige grondslag
“Religie in Suriname is niet bedreigend. God heeft een plaats in de samenleving, omdat het goddelijke verwijst naar de heilige grondslag van de samenleving.

Ramadan 2024 is een gepast moment om het religieuselement binnen de Surinaamse samenleving te belichten.”

 Verankerd in Suriname.
“De Partij voor Democratie en Ontwikkeling heeft in 2013 haar eerste Ramadan beleefd.

Verkondigd werd: “De islam ligt diep verankerd in Suriname. Het is een religieuze, culturele en politieke factor. Het PDO ideaal verschilt niet van het islamitische ideaal. Het gaat om de moraal en harmonie. Eenheid onder de mensheid!”

Goede normen
“De Partij voor Democratie en Ontwikkeling wil een overheid, die systematisch beleid voert om bestaande goede normen, zeden en gewoonten verder op te voeren.”

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren