April 7, 2024

Eenheid

Eenheid Eenheid is een verzameling van al die gedragingen en handelingen,die goed zijn voor de moraal en harmonie binnen de gemeenschap.

Prakseri 03

Prakseri 03 Termen, zinswendingen, zegswijzen, spreekwoorden, wijsheden, spreuken, uit verschillende culturen en de oudheid om meer begrip over cultuur en geschiedenis op te doen. Deze wijsheden bedoeld als hersenprikkels tot nadenken over het leven worden elke zondag geplaatst.  

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren