Vanwege ramadan is er momenteel weinig activiteit op het Secretariaat van de Partij Voor Democratie en Ontwikkeling op de driesprong Henck Arronstraat, Johan Adolf Pengelstraat en de Oude Charlesburg.

Ramadan is heilig

Een fragment uit de casestudie: “Het ontstaan van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling 2012-2024”. Het onderzoek werd verricht door Stichting Pro-humaniteit. Het was de onderzoeker te doen om diepgaand, contextueel inzicht te verkrijgen in de materie.

De casestudie legt het werk, de opvattingen, zienswijze en de gedachten van partijleden en buitenstaanders bloot. In dit verslag worden de goede eigenschappen van de partij benadrukt.

Foto’s en afbeeldingen hebben slechts een illustratieve betekenis. De bijschriften zijn gedachten, uitgangspunten en ervaringen die leven in de gemeenschap. Dus zijn niet allen afkomstig van de geportretteerde, tenzij aangegeven.

Majoriteit
Dit deelverslag van het meerjarig onderzoek gaat over religie. Blijkt dat er in het PDO-bestuur, onder aanhangers en sympathisanten zich mensen van uiteenlopende geloofsrichtingen bevinden, atheïsten niet uitgesloten. Maar het is goed waarneembaar dat de moslimgelovigen ogenschijnlijk in majoriteit zijn.

Religie, politiek en samenleving gaan bij de PDO-hand in hand. Maar tijdens de heilige ramadan maand distantieert deze politieke vereniging zich van openbare politieke activiteit. Confronterend gedrag wordt ontweken.

Onfatsoenlijk
Over het algemeen wordt politiek negatief afgeschilderd. De ondertoon is: politiek deugt niet.

Onder andere werd duidelijk, dat mensen meestal geen hoge dunk van politieke partijen hebben. Politieke verenigingen worden gezien als een vergaarbak van onfatsoenlijke en smerige zaakjes. Politiek wordt beschouwd als een wereld van doodzonde. En dat strookt niet met de goddelijke uitstraling van ramadan.

Bedeesd
Enkele opvattingen die de meeste respondenten naar voren brachten zijn: “De politiek heeft vele gezichten, het is vies, het komt neer op crimineel gedrag bij het behartigen van nietsontziende eigenbelang. Politieke spelletjes, vriendjespolitiek, discriminatie, leugen, bedrog, corruptie en gangster gedrag zijn aan de orde van de dag.”

Politici misbruiken het systeem. Ze maken elkaar af binnen eigen-gelederen en daarbuiten. Daarom houdt de Partij voor Democratie en Ontwikkeling zich tijdens ramadan zo ver mogelijk van schandalige politiek. Ramadan is heilig.

Reflectie
Het ramadanpatroon van de PDO is sedert de oprichting van de partij onveranderd gebleven. Ramadan is een tijd voor bezinning en reflectie. De mensen worden meer bewust van zichzelf. De vastende raakt bedaard, bedachtzaam, beheerst, bezadigd, bezonnen, evenwichtig. De gelovigen gedragen zich gedegen en houden zich gedeisd. Het is bij de Partij voor Democratie en Ontwikkeling gebruik om tijdens de vastenmaand rustig en kalm te zijn.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren