Documentaire 40 jaar IMEAO-1

“Vooruitkijken is nodig, stilstaan is achteruitgang.”

In verband met het 40-jarig bestaan in 2022, heeft het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs-1 een videodocumentaire in première gebracht, met als titel: “Vooruitkijken is nodig, stilstaan is achteruitgang.” De geschiedenis van het Instituut wordt geschetst.

IMEAO-1 directeur Jane Antoinette Simons-Turney

Inzet schoolbevolking

De première vond plaats op 17 januari in het Centrum voor Nascholing in Suriname. Mevrouw directeur Jane Antoinette Simons-Turney legde in haar inleiding de nadruk op de onontbeerlijke inzet van de schoolbevolking zijnde: directie, docenten, personeel, studenten en ouders. Zonder hun inspanning en de deelname van het Ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, zou het IMEAO-1 vandaag niet kunnen bogen op goed werk.

Buitenschoolse actoren

De inbreng van buitenschoolse actoren zoals stagebedrijven, serviceclubs, het bedrijfsleven, kortom de gemeenschap in het algemeen, werd niet onder stoelen en banken gestoken.

Een deel van de documentairemakers

Documentairemakers

Stichting Pro-humaniteit, de maker van de documentaire heeft sedert het ontstaan van het IMEAO-1 een band gekweekt met dit Instituut.  In 1982, rond het dertigjarig bestaan van middelbaar beroepsonderwijs werd het Tori-collectief, dat in 2006 opging in de Stichting Pro-humaniteit, geroepen om onderzoek te plegen naar het ontstaan van dit onderwijs type.
Het schrijven-, in elkaar zetten en het uitgeven van het jubileumboek: “De leerling maakt de Meester” waren de volgende stappen.

Vier decennia

De documentaire rond 40 jaar IMEAO-1 werd in 2023 wederom gegund aan de Stichting Pro-humaniteit. De goede eigenschappen van het instituut worden benadrukt. Het relaas, opgetekend uit de mond van talrijke personen, laat het werk, de zienswijze en de gedachten van de schoolbevolking zien. Dit te midden van de samenleving waarbinnen zij functioneert.

Enthousiasme

Iedereen spreekt vervuld van enthousiasme en vol lof over het belangrijke werk, dat wordt verzet binnen het onderwijs. Directie, docenten, studenten, medewerkers en ouders zijn aan het woord. Pioniers laten van zich weten. Oud-studenten halen herinneringen op. De samenleving geeft haar respons.

Persoonlijke beleving

Zij vertellen de historie zoals zij haar hebben ervaren, vanuit de persoonlijke beleving, in een decor dat door de jaren heen, zo veranderd is.

Nationalistisch/filosofisch

De leerkrachten van de jaren zestig en zeventig hebben de basis gelegd voor hun opvolgers. De ongeschreven, maar nu geldende onderwijsvisie werd nationalistisch/filosofisch aangegeven. Bij hen was onderwijs, naast kennis vergaren en bijbrengen, een proces in de geest, het koesteren van idealen.

Nieuwe denkrichting

De Surinaamse economie van na de Tweede Wereldoorlog was voornamelijk handelsgericht. Er bestond dan ook een handelsschool, voordat het IMEAO werd ingesteld. Een nieuwe denkrichting met een nationalistisch karakter kwam op. Gewezen werd op het belang van het bedrijfsleven, coöperaties, productie, fabrieken en internationale betrekkingen. De nadruk op handel reflecteerde de nationale denkwijze niet langer.

De naam ‘handelsschool’ maakte in 1982 plaats voor de beter passende naam: Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs.

De documentaire is te bekijken via: https://educatiecampus.com/

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren