Deel 33 van 37

Wij en de wereld

Nieuwe werelden

Taal beperkt zich niet tot het hier en nu van de menselijke ervaring, maar maakt het ook mogelijk te spreken over het verleden, de toekomst en over imaginaire of gefantaseerde werelden. Taal beschrijft niet alleen de bestaande wereld, maar creëert ook nieuwe oorden.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren