Deel 9 van 37

Wij en de wereld

Met het oog op de toekomst

“Suriname wil degelijk opgeleide en gevormde jongeren, die lichamelijk, geestelijk en intellectueel in staat zijn om hun verantwoordelijkheden te dragen in al de fasen, die zij moeten doorlopen op weg naar volwassenheid”, aldus drievoudig president R.R. Venetiaan. 

Volk van morgen 

Caricom wil een waardig volk van morgen. Het is daarom van belang, dat het jeugdbeleid is gericht op de maatschappelijke voorziening, participatie en zinvolle vrijetijdsbesteding van jongeren. Er is ingrijpende verbetering nodig om gestelde doelen te halen.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren