Armoede is niet alleen een tekort aan geld

Mensen in armoede leven vaak op plekken met veel negatieve omgevingsfactoren.  Traumatische gebeurtenissen dragen bij aan de misère. Zorgen en onzekerheid over levensomstandigheden, financiële problemen veroorzaken stress en brengen psychische aandoeningen met zich mee. Dit brengt de cognitieve ontwikkeling en het mentale functioneren in gevaar.

Verkeerde prioriteiten?
Vaak wordt er een beschuldigende vinger gewezen naar mensen die in armoede verkeren omdat zij verkeerde prioriteiten stellen. Velen zijn de mening toegedaan, dat mensen in armoede zich onvoldoende inspannen om hun situatie te veranderen. 

Verminderde ontwikkelingskansen
Armoede is niet alleen een tekort aan geld. Het zorgt voor een kwakkelend onderwijs- en arbeidskansen. Kinderen, leerlingen die opgroeien in armoede behalen benedenmaatse schoolresultaten en hebben verminderde ontwikkelingskansen. De gevolgen daarvan blijven vaak levenslang zichtbaar.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren