Proactief

In het schooljaar 2023-2024 staat de directie van het IMEAO-1 voor een tweeledige uitdaging die zowel de verbetering van de studentenprestaties als de verhoging van de werktevredenheid van docenten omvat.

Ambitieuze plannen
Deze uitdaging is ingegeven door de constatering dat de prestaties van de studenten de afgelopen jaren niet naar tevredenheid waren met een gemiddeld uitstroompercentage van 40%. Om deze kwestie aan te pakken, heeft de directie ambitieuze plannen opgesteld die gericht zijn op het optimaliseren van het onderwijsproces en het welzijn van het docentenkorps.

Studentenprestaties verhogen
In de eerste plaats is het voornaamste doel van de directie om de studentenprestaties op een substantiële manier te verhogen. De huidige prestatieniveaus zijn verre van ideaal en vereisen ingrijpende verbeteringen.

Decanaat
Om dit te bewerkstelligen, wordt er een beroep gedaan op het decanaat, klassenmentoren en alle docenten binnen de onderwijsinstelling. Zij worden aangespoord om de studenten extra te begeleiden en bijzondere aandacht te schenken aan de zwakke schakels onder hen.

Leerbehoeften
Deze gepersonaliseerde benadering is van cruciaal belang om de unieke leerbehoeften van elke student te begrijpen en hen te ondersteunen bij het ontwikkelen van hun vaardigheden. Hierbij ligt de nadruk niet alleen op kennisoverdracht, maar ook op het stimuleren van kritisch denken, het aanleren van probleemoplossende vaardigheden en het bevorderen van een positieve leercultuur.

Zelfdiscipline
Motivatiebijeenkomsten voor de studenten zullen een integraal onderdeel vormen van de inspanningen om de prestaties van de studenten te verbeteren. Tijdens deze bijeenkomsten worden de studenten aangemoedigd om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen voor hun succes. Ze zullen worden begeleid in het formuleren van hun persoonlijke doelen en ambities en zij moeten bewust worden gemaakt van de rol die zelfdiscipline speelt bij het behalen van deze doelen.

Studieplanning
Bovendien zullen de studenten worden aangespoord om actief deel te nemen aan hun eigen leerproces, door bijvoorbeeld hun studieplanning te optimaliseren en proactief hulp te zoeken bij docenten wanneer ze extra ondersteuning nodig hebben. Deze motivatiebijeenkomsten zullen de studenten inspireren en empoweren om hun eigen studie te sturen en te streven naar excellente prestaties.

Werktevredenheid
Ten tweede is het streven van de directie gericht op het verbeteren van de werktevredenheid van de docenten. Het belang van het uitrusten van de docenten met vakdidactische vaardigheden die hen in staat stellen effectiever les te geven wordt onderstreept.

Experts
De directie erkent dat docenten niet alleen experts moeten zijn in hun vakgebied, maar ook bekwame instructeurs die in staat zijn om complexe concepten begrijpelijk over te brengen aan de studenten. Er is een breed scala aan initiatieven en activiteiten ontwikkeld om hun professionele en persoonlijke welzijn te bevorderen.

Passie
Hieronder vallen onder andere motivatiedagen, waarin docenten worden aangemoedigd om hun passie voor het onderwijs te herontdekken en hun betrokkenheid te vergroten. Teambuildingbijeenkomsten zullen de samenwerking en communicatie tussen docenten versterken, wat een positieve invloed kan hebben op de sfeer binnen de school.

Professionele ontwikkeling
Er wordt aandacht besteed aan de professionele ontwikkeling van docenten, inclusief trainingen en workshops die gericht zijn op didactische methoden, onderwijsstrategieën en het gebruik van moderne leermiddelen.

Meer voldoening
Docenten zullen hun pedagogische en didactische vaardigheden verder kunnen ontwikkelen, waardoor ze meer voldoening halen uit hun werk en beter in staat zijn om te voldoen aan de steeds veranderende onderwijsbehoeften van de studenten. Door docenten te ondersteunen bij het verbeteren van hun onderwijsvaardigheden, wordt beoogd de leerervaring van de studenten te verrijken en hun prestaties te versterken.

Strategische maatregelen
Kortom, de intrede van het schooljaar 2023-2024 markeert een periode van ambitieuze transformatie voor het IMEAO-1, waarbij de directie zich inzet voor zowel de verbetering van de studentenprestaties als het welzijn van de docenten. De ondersteuning vanuit het ministerie van Onderwijs Wetenschap en Cultuur is hierbij van eminent belang. Door het implementeren van deze strategische maatregelen hoopt de instelling excellent onderwijs te propageren en tevens een positieve werkomgeving te creëren waarin docenten gedijen en studenten excelleren.

Mr. Danielle Inge

Onderdirecteur IMEAO-1

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren