Vooruitkijken is nodig, stilstaan is achteruitgang

Vier decennia Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs. Een videodocumentaire om samen te genieten, te verbinden, te leren en te waarderen.

Directeur Jane Simons-Turney heeft rond het 40-jarig bestaan van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs haar gedachten uitgesproken: “Ondanks de knelpunten is betrokken zijn bij het middelbaarberoepsonderwijs fascinerend en dankbaar werk. In samenwerking met velen bouw ik aan sterk en resultaatgericht beroepsonderwijs.

Plek in de maatschappij
Het is van belang om in het schooljaar 2023-2024, het 41ste levensjaar van het Instituut voor Middelbaar Economisch Administratief Onderwijs, vooruit te kijken. Stilstaan is achteruitgang. Ik vat mijn taak breed op. Ga ervan uit dat in het onderwijs het kind centraal staat. Met onderwijs en vorming worden zij toegerust voor de arbeidsmarkt zodat, zij hun plek in de maatschappij kunnen innemen.

Groeistuipen
De jonge Republiek Suriname kampt met groeistuipen. Door de schokken en moeilijkheden die ons land zich moet getroosten, merken wij in de praktijk dat dit vaak gepaard gaat met pijn. Onderwijsstructuren zijn aan het veranderen. Groei brengt een hogere druk met zich mee. Ook aspiraties, zelfbeeld, relaties met anderen en gedrag worden belast.

Schouders onder het werk
Gelukkig hoeft de directie dit niet alleen te doen. De directie, docenten, het administratief personeel, faciliterende medewerkers binnen en buiten het instituut, studenten en het Ministerie van Onderwijs en Wetenschap zetten hun schouders onder het werk.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren