IMEAO-1 studenten tijdens de pauze

Deel 17 van 20

Fragmenten uit: “De leerling maakt de meester” het jubileumboek van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs in Suriname. Deze documentaire werd gemaakt rond het dertigjarig bestaan van het instituut.

ISBN 97899914-7-128-0

IMEAO-1 draagt al 40 jaar oplossingen aan die gevonden worden door bewust en op verantwoorde wijze wetenschappelijk bezig te zijn met het instituut.

Het onderwijs bepaalt de samenleving

Onderwijs vernieuwen eist zijn tol, de docent is daarom mentaal en fysiek fit om het proces te kunnen doorstaan. Het IMEAO legt de nadruk op het maatschappelijke leven. De regels waarmee de mens de samenleving ordent zijn onderdeel van het leerplan.

Kunstuiting
Opvoeding en onderwijs zijn een uiting van kunst. Het is de docent die de sfeer in de klas bewaakt en de ruimte opent waarbinnen de studenten kunnen werken.

Moderne docent hij/zij heeft eigen inzicht, is authentiek, betrouwbaar, beschikbaar, kent zijn vakinhoud, onderstreept het groepsproces, kent emotie tijdens het lesgeven. Stampt het onderwijs niet in, weet de betrokkenheid, van de student aan te moedigen.

Studeren is niet eenvoudig
De gang van zaken op het IMEAO-1 leert ons dat studeren niet eenvoudig is. Er wordt inspanning vereist. Daaronder valt ook studiebegeleiding. Soms kan een student door oorzaken binnen en buiten de school in bijzondere situaties terechtkomen, waardoor het studeren moeilijker gaat.

Hindernissen
Spanningen tussen student en docent, student en ouders, financiële omstandigheden, persoonlijke ‘psychische’ en andere hindernissen staan het studeren soms in de weg. Er zijn praktische mogelijkheden om de vraagstukken te verlichten en misschien op te lossen.

Luisterend oor
Soms helpt het als de student een luisterend oor vindt en een keer zijn hart kan uitstorten. Natuurlijk is er niet voor elk probleem een pasklare oplossing. Indien nodig kan er gewezen worden op de mogelijkheid van hulp buiten de school.

Groepsproces
Het accent ligt naast de zorg voor de individuele student ook op het groepsproces. Onderwijs bevordert gevoelszaken als eergevoel, status, inhoudelijke voldoening, waardering, erkenning van kwaliteiten en sociale acceptatie.

Wordt vervolgd.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren