De IMEAO-1 directie in 2012.

Directeur Simons-Turney: ‘Wij kunnen verder bouwen dankzij het stevig IMEAO-fundament dat door mijn voorgangers en andere pioniers is gelegd.’

Deel 16 van 20

Fragmenten uit: “De leerling maakt de meester” het jubileumboek van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs in Suriname. Deze documentaire werd gemaakt rond het dertigjarig bestaan van het instituut.

ISBN 97899914-7-128-0

IMEAO-1 draagt al 40 jaar oplossingen aan die gevonden worden door bewust en op verantwoorde wijze wetenschappelijk bezig te zijn met het instituut.

Orde en discipline

Het IMEAO-1 is een gedisciplineerde eenheid, geregeerd door bindende, geschreven en ongeschreven regels. De school benadrukt het teamgevoel, maar bouwt ook op individuele prestaties. Orde en discipline voeren de boventoon. Er worden hoge eisen gesteld. De leerkracht is rolmodel, zowel binnen als buiten de school.

Kweekvijver
Het collectief van docenten en de lerarenvergadering waken over de kwaliteit van de organisatie en het onderwijs dat geboden wordt. Het zijn de docenten die vanaf de eerste dag van de oprichting van het IMEAO ervoor zorgen dat de kwaliteit gehandhaafd blijft. Het aansturen is gestoeld op de Surinaamse onderwijsvisie en -strategie.

Leerboeken
Het vak Recht moest in de begindagen van het IMEAO aangepast en getoetst worden aan de nieuwe ontwikkelingen in het staatkundig onafhankelijke Suriname. Dat inspireerde de docenten Valdink, De Freitas, De Randamie en Trott tot het schrijven van leerboeken, die nu op alle middelbare scholen gebruikt worden. Aan de herziene herdrukken heeft docent Holtuin bijgedragen.

Kweekvijver
Het instituut ontpopte zich in de loop van de jaren als een kwekerij voor IMEAO-docenten. Het kader dat de overige IMEAO-scholen bemenst, is voor een deel afkomstig uit deze kweekvijver.

De goede gang van zaken
De docent bereidt lessen voor, verzorgt die, corrigeert, surveilleert, doet verslag over vorderingen van de studenten, onderhoudt contacten met de ouders van studenten, evalueert, verstaat zich met collega’s, verricht werkzaamheden ten behoeve van de goede gang van zaken op het instituut, studeert verder en bekwaamt zich in het vak.

Wordt vervolgd.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren