Onderdirecteur Wilgo Valies

Deel 15 van 20

Fragmenten uit: “De leerling maakt de meester” het jubileumboek van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs in Suriname. Deze documentaire werd gemaakt rond het dertigjarig bestaan van het instituut.

ISBN 97899914-7-128-0

IMEAO-1 draagt al 40 jaar oplossingen aan die gevonden worden door bewust en op verantwoorde wijze wetenschappelijk bezig te zijn met het instituut.

Onderwijs op het juiste spoor krijgen

Wilgo Valies, docent IMEAO-1 en onderdirecteur van het IMEAO-2. Vanaf de begindagen ontpopte hij zich als voorvechter van lerarenzaken en hij werd vakbondsleider. Het onderwijs op het juiste spoor krijgen, voortslepen als het moet, geschiedt niet vanuit een ivoren toren of vanachter een bureau.

Beijveren

Onderwijzen is zijn pakkie aan. Het leiderschap werkt voor hem, omdat hij altijd, naast al zijn andere verantwoordelijkheden en beslommeringen, voor de klas staat met zijn pupillen, omringd door andere, zich beijverende collega’s.

Mind opener

Hij ondergaat wat er leeft. Dat opent zijn ogen, onderbouwt en  stuwt hem in het proces van het verder versterken van het onderwijs. Abrupte opmerkingen, al dan niet door een leek geopenbaard, zijn in menig geval een mind opener. Zij doen plotsklaps de stukjes van de puzzel, de hersenbreker waarvoor wij staan, in elkaar passen.

Wordt vervolgd.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren