Pionier Roy van Geenen

Deel 14 van 20

Fragmenten uit: “De leerling maakt de meester” het jubileumboek van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs in Suriname. Deze documentaire werd gemaakt rond het dertigjarig bestaan van het instituut.

ISBN 97899914-7-128-0

IMEAO-1 draagt al 40 jaar oplossingen aan die gevonden worden door bewust en op verantwoorde wijze wetenschappelijk bezig te zijn met het instituut.

Trouw

Het IMEAO-1 geeft hoog op, dat het docentenkorps vanaf de oprichting bestaat uit de crème de la crème van het onderwijzend kader. Het leerboek Maatschappijleer van auteur Van Geenen, is een aanwinst voor de middelbare scholen.

De leerkracht Roy van Geenen heeft zich met kracht, toewijding en trouw gegeven aan het onderwijs. De geest die de onderwijzers van de oude school bezielde, geeft iets extra’s aan zijn bestaan van docent en organisator.

Vermogen

De potentie van de jonge onderwijzer werd niet over het hoofd gezien. Hij kreeg van de overheid de studieopdracht Maatschappijwetenschappen aan de Haagse Sociale Academie te studeren, die glansrijk werd afgerond.

Hij werd onderdirecteur op de Handelsschool. In die funktie werd hij bij de transformatie overgeplaatst naar het IMEAO, waar Duttenhofer directeur werd.

Waarnemend directeur

Hij was onderdirecteur studentenzaken op het IMEAO-1 totdat hij werd aangesteld als waarnemend directeur van IMEAO-2, welke funktie hij tot zijn pensioen heeft vervuld. Maar de school maakt nog dankbaar gebruik van zijn kennis en kunde.

Levenskwaliteit

Hij verwachtte dat zijn levenskwaliteit en vreugde achteruit zouden gaan, stress na pensionering, zonder de school, een loopbaan waarin hij zo was opgegaan.

Zonder gejammer

Aan zijn bekwaamheid liggen persoonlijkheid, idealen en vakkennis ten grondslag waardoor hij ver boven het gemiddelde uitsteekt. Hij praat over zijn IMEAO en andere onderwijservaring zonder belerend te zijn en kritiek te leveren, te klagen en te drammen.

Hij heeft het niet steeds over onderwijsproblemen en frustratie. Roy van Geenen heeft het langst van alle docenten en directieleden gediend op het IMEAO. Aangenomen wordt, dat hij de docent is die zich het meest vereenzelvigt met het IMEAO.

Wordt vervolgd.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren