De heer August Duttenhofer: ‘Wij hebben doorgezet. Met noeste arbeid, vallen en opstaan werd het IMEAO opgetrokken.’

Fragmenten uit: “De leerling maakt de meester” het jubileumboek van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs -1. Deze publicatie werd gemaakt rond het dertigjarig bestaan van het instituut in 2012.

ISBN 97899914-7-128-0

IMEAO-1 draagt al 40 jaar oplossingen aan die gevonden worden door bewust en op verantwoorde wijze wetenschappelijk bezig te zijn met het instituut.

Deel 7 van 20

Een moeizaam begin

Leraar August Otmar Duttenhofer werd in 1982 aangewezen om het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs te leiden. Met hem kwam vrijwel het hele MHS-lerarenkorps, waartoe hij ook behoorde, mee.

Hij heeft zich doen kennen als leerkracht die de onderwijsstructuren en de ambtelijke verwevenheid daarvan kent.

Samenhangend onderwijsprogramma

Dit IMEAO-bolwerk heeft veel goeds tot stand gebracht. Dan hebben wij het niet alleen over de gediplomeerden die het instituut in de loop der jaren afleverde.

Korps docenten
Het docentenkorps heeft vanaf het eerste uur garant gestaan voor een samenhangend, uitdagend en gevarieerd onderwijsprogramma, dat bij de schoolbevolking actief studiegedrag stimuleert.

Beste tijd achter de rug
De Middelbare Handelsschool van 1962, voortgekomen uit de Algemene Middelbare School, had onder directeur Heinrich Helstone een goede start. Dynamische ontwikkelingen in de wereld en onvermogen van Suriname maakten dat de school in 1970 zijn beste tijd achter de rug had en inhoudelijk verstard geraakt was.

Nederlands systeem
Het onderwijs in Suriname is gebaseerd op het Nederlandse systeem. Het voormalige moederland stelde het onderwijs steeds bij aan de hand van de economische praktijk. In Suriname hadden en hebben wij geen economische structuur om de vooruitstrevendheid van het Nederlandse model bij te benen. Kopiëren ging nog wel enigszins, maar echt bijhouden lukte niet. De achter gesteldheid kwam onder andere tot uiting in het vak handelskennis.

Oude stijl
Terwijl in Nederland het vak meer diepte had gekregen en een andere naam (Kennis van het Economisch Leven), was handelskennis oude stijl nog de hoofdmoot bij de MHS. Het IMEAO moest daarin verandering brengen.

Onderwijsinnovatie
De voorgeschiedenis van het IMEAO gaat terug tot het eind van de jaren zestig. De onderwijsinnovatie van Venetiaan, waar de MHS ook onder Ineke Bendter-Adams, IMEAO-1 directielid van het eerste uur, deel van zou worden, was in voorbereiding.

Veel voeten in de aarde
Het van de grond krijgen van het IMEAO heeft veel voeten in de aarde gehad. Elke stap naar verwezenlijking kostte inspanning. Verschillende politieke en onderwijsopvattingen speelden mee in het proces.

Het IMEAO-complex
Het in aanbouw zijnde IMEAO-complex beloofde fysiek een van de mooiste middelbare scholen van Suriname te worden. Al in de bouwfase stelden lobbyisten zich op het standpunt dat middelbare scholen met ‘hoger’ aanzien meer aanspraak maakten op die locatie. Het kader betrokken bij de oprichting heeft zich moeten verweren tegen kapers op de kust.

Directeurschap
Het directeurschap werd door verscheidene personen geambieerd. De prelude van het directeurschap voor Duttenhofer begon met zijn verkiezing tot onderdirecteur van de MHS-1 in 1980. Hij zette toen, op verzoek van de inspecteur bij het VOS, een stapje terug en kreeg de geruststelling mee dat er naar een manier zou worden gezocht om hem te compenseren.

Nationale Militaire Raad
De bouw van het IMEAO-complex te Paramaribo-Noord was bijna af, maar er was nog niets inhoudelijks of administratiefs op papier gezet voor de oprichting van het instituut. Het benoemen van de directeur liet op zich wachten. Na gesprekken, waarbij de Nationale Militaire Raad en minister-president Wim Udenhout waren betrokken, werd de knoop doorgehakt met de woorden: ‘Wij maken revolutie, Duttenhofer wordt de directeur.’

Groeien
Daarmee werd gekozen voor een leerkracht in het bezit van de MO-akten A, B en C Nederlands, sedert 1967 verbonden aan de Middelbare Handelsschool. Het ministerie bepaalde dat het IMEAO in het schooljaar 1982-1983 alleen met de eerste klassen begon en moest groeien tot een volwaardige school.

Directieleden
De studenten kwamen van het mulo, het lbgo en (gedoubleerde) van MHS-1 en 2. Begonnen werd met 600 studenten. Het hoofd van het Bureau Voortgezet Onderwijs, Wim Simons, gaf aan directeur Duttenhofer alle ruimte om de school op te starten. Laatstgenoemde koos als zijn onderdirecteuren Roy van Geenen, Ivan Fernald, Edmé Oostwoud-Baidjoe en Ineke Bendter.

Administratie
De MHS oud-studenten Vidjaiantimala Ragoebarsingh†, Nancy Sobers en Ingrid de Graav werden aangetrokken om de administratie te voeren. Het samenstellen van de statuten, het huishoudelijk reglement, het vakinhoudelijke programma, de overgangsnormen en het examenreglement vroeg diepgaand overleg en nam enige tijd in beslag.

De directie en de docenten hebben werkverricht, dat tot de verantwoordelijkheid van het ministerie behoorde, maar daarin tekortschoot, verricht.

Wordt vervolgd.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren