Deel 4 van 20

Fragmenten uit: “De leerling maakt de meester” het jubileumboek van het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs -1. Deze publicatie werd gemaakt rond het dertigjarig bestaan van het instituut in 2012.

ISBN 97899914-7-128-0

IMEAO-1 draagt al 40 jaar oplossingen aan die gevonden worden door bewust en op verantwoorde wijze wetenschappelijk bezig te zijn met het instituut.

Middelbaar handelsonderwijs

Het overheidsgebouw aan de Heerenstraat in Paramaribo heeft verschillende bestemmingen gekend. Voordat het IMEAO bestond, herbergde het de Middelbare Handelsschool.

AMS

De moeder van alle middelbare scholen in Suriname, de Algemene Middelbare School, kende aanvankelijk de studierichtingen A en B. In 1961 werd het studiepakket uitgebreid met een C- en een D-richting.

De C stond voor de economische, comptabele studies en de D voor de secretariële studies. Dat bracht een koppeling met het beroepsonderwijs met zich mee.

MHS

In 1962 splitsten de C- en de D-richting zich af van de AMS. Zo ontstond de Middelbare Handelsschool. Met het tot stand komen van de MHS werd economisch en administratief beroepsonderwijs geïntroduceerd. Binnen een decennium ontstonden er drie scholen van dit type.

Drang naar vernieuwing

In de jaren zeventig was de drang naar vernieuwing groot. Het leerprogramma was verouderd. Het percentage geslaagden was benedenmaats, terwijl de vraag naar gekwalificeerde krachten vanuit het bedrijfsleven en de overheid toenam. De huisvesting was niet wat het wezen moest.

Doelstelling

Bovendien verliep de relatie met het Ministerie van Onderwijs en Volksontwikkeling stroef. Zeventien jaren na de oprichting van de MHS was er nog geen duidelijke doelstelling geformuleerd.

Onafhankelijkheid

De versnelde ontwikkelingsprocessen rond de onafhankelijkheid vroegen om economisch administratief opgeleide krachten op middelbaar niveau, in zowel kwantitatieve als kwalitatieve zin. Van de MHS werd een bredere onderwijsstructuur en een meer gerichte praktische beroepsvoorbereiding gevraagd.

Wordt vervolgd.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren