Een momentopname tijdens een onderwijssessie van Stichting Pro-humaniteit. De foto’s uit het archief van het Tori Collectief, hebben slechts een illustratieve functie.

Deel 30 van 30

In het schooljaar 2023-2024

Maatschappelijke ontwikkelingen

De school is niet de enige plek om kennis op te doen. Er is een stortvloed van informatie, nieuws, nieuwe kennis, amusement, reclame enzovoort via de vele nieuwe communicatiemiddelen.

Er moet geleerd worden om met die informatie om te gaan en die kritisch te evalueren. We leven in een mondiale samenleving.

Moderne communicatiemiddelen brengen multiculturele gebeurtenissen van waar ook ter wereld naar Suriname. Hoe daarmee om te gaan is belangrijk.

De kinderen van nu leven in de maatschappij van vandaag. Daar zijn veel zaken veranderd in vergelijking met vroeger, zoals de gezinssituatie van veel kinderen en de vele milieuproblemen.

Om de school relevant te houden voor de samenleving is flexibiliteit nodig om de snelle veranderingen binnen de samenleving te volgen. Het curriculum dient zich af te stemmen met wat zich afspeelt in de maatschappij.

Slot

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren