Deel 25 van 30

In het schooljaar 2023-2024

Taalbarrière

Het Nederlands is een enorme struikelblok voor een groot deel van de kinderen op de lagere school. Dit uit zich niet alleen in slechte schoolcijfers voor het vak Nederlands maar ook voor andere vakken.

Onderzoek bevestigt een ernstige taalbarrière in Suriname. De schooltaal is vaak geen thuistaal. De hoofdoorzaak van zitten blijven op glo niveau in de onderbouw is de taalbarrière.

Het taalvraagstuk is onomstotelijk verweven met sociale, maatschappelijke, economische en andere buitenschoolse omstandigheden.

Het succes van de leerling op school hangt voor een groot deel af van het milieu en de opvang in de vroegste kinderjaren.

Intellectuele vaardigheid wordt mede bepaald door het intellectueel niveau van de ouders en omgeving.

Deel 26 van 30 volgt

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren