Deel 26 van 30

In het schooljaar 2023-2024

Non-verbale boodschappen

Eerder schreven wij: ‘Een moeder betrapt haar kind op kattenkwaad, maar kan een glimlach niet onderdrukken. De volgende dag herhaalt de deugniet de baldadigheid met de zekerheid (zo duidelijk als de glimlach op het gezicht van de moeder de dag tevoren), dat het ongestraft zal blijven. Niemand kan beter dan kinderen het verschil bevatten tussen wat gedacht en wat gezegd wordt.

Lichaamsexpressie
Elke dag, in honderden situaties, resulteren onze handelingen welsprekender dan onze woorden. Wij spreken met de mond, maar communiceren met lichaamsexpressie.

Signalen
Kinderen luisteren vaak niet naar woorden, maar reageren op signalen zoals het fronsen van wenkbrauwen, een gespannen stem en de blik in de ogen van moeder of vader. Hoe jonger de kinderen zijn, des te belangrijker de non-verbale communicatie is.

Huilen
Een baby voelt de gespannenheid van de moeder aan door de manier waarop hij wordt vastgehouden en begint te huilen.

Deel 27 van 30 volgt.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren