Deel 18 van 30

In het schooljaar 2023-2024

Peuters worden kleuters

Het is algemeen bekend, dat het onderwijssysteem in ontwikkelingslanden zoals Suriname streeft naar verbetering. Vanwege diverse omstandigheden kan een aanzienlijk deel van de bevolking geen doelmatig onderwijs genieten. Deze situatie beïnvloedt alle aspecten van het leven en brengt een kwijnende maatschappij met zich mee.

Verplichting
Suriname streeft naar het verrijken van het onderwijs en sociaal niveau. De overheid is, zonder de medewerking van de samenleving, niet in staat om de gewenste verbetering binnen een redelijke termijn te bewerkstelligen. Elke ingezetene heeft, conform de sociale verantwoordelijkheid, de verplichting om concrete acties te ondernemen voor ontwikkeling, pro-humaniteit.

Deel 19 van 30 volgt.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren