Hoe het school erf er uit ziet heeft te maken met management en leidinggeven. O.S. Nieuw-Amsterdam. De foto’s uit het Archief van het Tori-collectief, hebben slechts een illustratieve functie.

Deel 14 van 30

In het schooljaar 2023-2024

Management en Leiderschap

Onderzoek heeft uitgewezen dat het ontbreken van management en leiderschap op onder andere scholen van het niveau gewoon Lager onderwijs in kansarme gebieden een serieus probleem vormt.

Randvoorwaarden
Gebleken is, dat de schoolleiders maar weinig van de beschikbare tijd besteden aan directievoering en leidinggeven aan de school. De resterende 80% gaat naar randvoorwaarden zoals het in huis halen van materiële benodigdheden.

Schoolmanagement
Het hoegenaamd ontbreken van schoolmanagement is een historisch gegroeide situatie. Op de Surinaamse pedagogische instituten wordt er haast geen aandacht hieraan besteed.

 Vorming en training
In onderwijskring wordt al geruime tijd nagedacht over hoe schoolleiders te onderwijzen, te vormen en te trainen als participerende schoolleiders (en hun vervangers) vormen tot managers die de autonome school kunnen waarmaken en verder ontwikkelen.

Het algemeen doel hiervan is het bewerkstelligen van een effectiever en efficiënter onderwijssysteem en de autonome school;

Een rechtvaardig onderwijssysteem, dat gelijke kansen biedt aan iedereen;

Een internationaal concurrerende beroepsbevolking;

Een educatief systeem dat diensten aanbiedt die voldoen aan vastgestelde kwaliteitsstandaarden;

Schoolleiders en hun vervangers tot managers en leiders helpen vormen die studeren, onderzoeken, plannen, organiseren, coördineren en de school inspirerend leiden naar bepaalde doelen, zoals een aan de tijd aangepaste school.

Verwacht wordt resultaten als het mede helpen bewerkstelligen van teamwork en teamspirit;

Kwalitatieve en kwantitatieve vooruitgang;

Schoolwerkplan voor de school;

Autonome scholen bewerkstelligen;

Leiding kan geven aan een lerende school;

 Positieve uitstraling naar het totale onderwijsveld;

Deel 15 van 30 volgt.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren