Een momentopname tijdens de presentatie van het Veiligheidsprogramma van Stichting Pro-humaniteit in de bibliotheek van het Cultureel Centrum Suriname.

Deel 15 van 30

In het schooljaar 2023-2024

Bevattingsvermogen

Vanwege diverse omstandigheden kan een aanzienlijk deel van de bevolking niet genieten van doelmatig onderwijs, wat alle aspecten van het leven beïnvloedt. Lezen is het meest doeltreffende instrument in het scholings – en leerproces.

Informatiepoort
Degene die leest voert mogelijkheden aan om zich de fascinerende wereld van kennis en wetenschap eigen te maken. Lezen opent informatiepoorten, verbreedt horizonten en verheft de mens.

Lezen is fundamenteel
Lezen is fundamenteel voor het bevattingsvermogen in het onderwijs. Als de mens het schrift niet had ontwikkeld, leefden wij nog steeds in de duistere wereld van de prehistorie.

Deel 16 van 30 volgt.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren