Mevrouw Gerda Bol en Kawna leerlingen van O.S. Nieuw-Amsterdam. De foto’s uit het Archief van het Tori-collectief, hebben slechts een illustratieve functie.

Deel 12 van 30

In het schooljaar 2023-2024

Het leven is een school

Studeren is zinvol en wordt gerespecteerd. Met studeren wordt bedoeld: het bewust volgen van georganiseerde cursussen en leerprogramma’s. Hoewel de mens in het leven nog steeds het meest leert op een incidentele of toevallige wijze (leren uit ervaring). Het leven op zich is een school.

Vaardigheden
Vroeger kon slechts de bevoorrechte mens studeren. Nu is het een massaal verschijnsel. De benodigde vaardigheden, kennis en opvattingen worden geleerd door in gemeenschap te leven.

Belangrijkste activiteit
Het komt erop neer dat je moet studeren om een plaats in de maatschappij te verwerven. Studeren is uitgegroeid tot één van de belangrijkste activiteiten van de mens. De moderne staat maakt het nodig dat er scholen worden gecreëerd en dat het onderwijs aan steeds meer mensen, over een lange periode van hun leven wordt gegeven. 

Bovenmenselijk
Scholen en andere onderwijsinstellingen staan, net als alle door de mens geschapen instituten, bloot aan het gevaar een kwaad te ontwikkelen, een eigen ‘bovenmenselijk’ leven te gaan leiden en het contact met de gemeenschap te verliezen. Naarmate mensen langer moeten studeren, worden scholen groter en leerprogramma’s zowel uitgebreider als specialistischer.

Sorteermachine
De behoefte aan geschoolde krachten neemt voortdurend toe. Het onderwijs is een dergelijk handige sorteermachine, dat Suriname steeds meer de vorming van haar kinderen helemaal aan instituten overlaat met als gevolg: verwaarlozing van andere soorten van vorming.

Papieren
De overdreven nadruk die men op ‘papieren’ legt bij de beoordeling van iemands waarde op de arbeidsmarkt, hangt hiermee samen. De enige manier om het te maken in het leven zal over niet al te lange tijd zijn: studeren en examens maken tot de leeftijd van dertig jaar.

Voor weinigen een pretje
Studeren is echter geen pretje. Het is veel prettiger om te leren door mee te doen aan praktische activiteiten. Het is dan ook geen wonder dat veel studenten worden overrompeld door de grote hoeveelheid abstracte stof die moet worden verwerkt.

De zonderling
Formele scholing is ongeschikt voor vele jonge mensen. Slechts voor de zonderling of de bijzonder geïnteresseerde is studeren iets aangenaam.

Kleinburgerlijk
Er wordt gepleit voor een meer op het leven gerichte aanpak. Moderne opvattingen menen dat de school te veel rituelen heeft en doordrenkt is van een brave middenklasse moraal. Het onderwijs is kleinburgerlijk. Vele bezwaren kunnen worden gezien en geopperd  tegen de abnormale lange afhankelijkheid van studenten aan ouders en bestaat lang nadat ze lichamelijk en geestelijk volwassen zijn.

 

Rousseau, wegbereider van de Franse Revolutie:

‘Leer het kind te leven! (Niet alleen feiten uit het hoofd te leren).’

Nikita Chroetsjew’s leuze in 1958.

‘Verstevig de banden tussen de school en het leven’

Iwan Illich:
 ‘Society needs de-schooling.’  

Deel 13 van 30 volgt.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren