Het disciplineren van scholieren O.S.Nieuw-Amsterdam. De foto’s uit het Archief van het Tori-collectief, hebben slechts een illustratieve functie.

Deel 10 van 30

In het schooljaar 2023-2024

Discipline doet wonderen in het onderwijs

Discipline wordt in dit onderwijskader niet gezien als tucht. Discipline is doelgericht optreden van de schoolbevolking, ouders en samenleving om het onderwijs op hoger niveau te krijgen.

Lijfstraffen verboden
Hoewel het toepassen van lijfstraffen verboden is, komt dit nog steeds voor op school, thuis en in de samenleving. De verbetering kan dus nooit alleen vanuit het onderwijs komen. Het is de taak van de totale samenleving.

Disciplineren
Agressie, in welke vorm dan ook, moet vermeden worden. Het disciplineren op school moet niet geschieden door middel van lichamelijke afstraffing.

Respect
De basis van een goede discipline ligt in het respect voor elkaar. De wijze om dit te bereiken is gebaseerd op het scheppen van een vertrouwensband door aandacht te schenken aan en interesse te tonen in de individuele leerling.

Deel 11 van 30 volgt

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren