Leerkracht Baitul Rochman School (GLO) Kawna. De foto’s uit het Archief van het Tori-collectief, hebben slechts een illustratieve functie.

Deel 9 van 30

In het schooljaar 2023-2024

De kansarme leerkracht

De school een gedisciplineerde eenheid. Van oudsher geregeerd door bindende geschreven en ongeschreven regels. Orde en discipline voeren de boventoon.

Hoge eisen
Aan de bemensing worden hoge eisen gesteld. De leerkracht is model in de samenleving. Zowel binnen en buiten de school. Staat in aanzien.

Geestelijk
Het kind wordt thuis opgevoed. Op school wordt die opvoeding voortgezet. De leerkracht is geestelijke vader van de leerling. Deze maatschappelijke klasse heeft een bepaald patroon. Niet alleen in gedrag en ijver, ook qua kleding en presentatie. De leerkracht heeft eigen statussymbolen. De prijs die daarvoor betaald wordt is hoog.

Carrière
Om carrière te maken moet  het gros van de leerkrachten jarenlang studeren onder moeilijke sociale en economische omstandigheden. Naast lange werkdagen op meerdere onderwijsinstituten en in andere kringen, moet er verder gestudeerd worden. Het gevolg hiervan is, dat leerkrachten vaak in een moeilijkere situaties verkeren dan kansarme leerlingen.

Deel 10 van 30 volgt.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren