Baitul Rochman School Kawina. De foto’s uit het Archief van het Tori-collectief hebben slechts een illustratieve functie.

Deel 8 van 30

In het schooljaar 2023-2024

Het open venster

Is er sprake van morele desoriëntatie door confrontatie met normen en systemen uit de wereld, die van de Surinaamse situatie afwijken?

Niet bevredigend
Vele niet gouvernementele organisaties ondersteunen met een scala aan activiteiten, meestal bijgestaan door donororganisaties in het buitenland, bovenschoolse en buitenschoolse activiteiten. Workshops, lezingen, conferenties… zijn aan de orde van de dag.  Niettegenstaande deze educatieve explosie zijn de schoolresultaten niet bevredigend.

Vernieuwing
Onderwijsvernieuwing (verbetering) is vanzelfsprekend. Op een bepaald moment heeft elke school behoefte aan vernieuwing. Het vraagt wel een duidelijke keuze en een gefaseerde aanpak. Allerlei opvattingen en methoden komen door het “Open Venster van Suriname” binnen waaien.

Verwarring
 Alles tegelijk aanpakken heeft averechtse gevolgen. Een breed draagvlak creëren voor de vernieuwing om verwarring, desoriëntatie, onrust en onduidelijkheid te voorkomen is wenselijk.  Met tientallen los van elkaar staande projecten en vernieuwingsgedachten wordt er wildgroei aan ideeën en verhoogde werkdruk in de hand gewerkt.-.

Deel 9 van 30 volgt.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren