Kawna scholieren O.S. Commewijne. De foto’s uit het Archief van het Tori-collectief, hebben slechts een illustratieve functie.

Deel 5 van 30

In het schooljaar 2023-2024

Voeding en opvoeding

Fragment uit een causerie van mevrouw Gerda Bol over het onderwijs gedurende de vroege kinderjaren: “Kinderen kunnen om verschillende redenen minder capaciteit hebben. Bijvoorbeeld door een vroege geboorte kan het zo zijn, dat de hersenen op dat moment nog niet genoeg gerijpt zijn. Dergelijke kinderen hebben een handicap.”

Beschadigd
“Dus kinderen kunnen niet alleen van zichzelf weinig capaciteit hebben, kinderen kunnen ook beschadigingen oplopen. Beschadiging kan onder andere veroorzaakt worden door de omgeving waarin het kind opgroeit.”

Voeding en opvoeding
 “Zo kan het zijn, dat het kind niet op de juiste manier gevoed is, waardoor de hersenen niet voldoende ontwikkeld zijn. Voor een goede ontwikkeling heeft een kind voeding en opvoeding nodig. Wanneer die twee niet samengaan of een van ze op de achtergrond raakt, kan er een ontwikkelingsproblematiek ontstaan, met het gevolg dat het kind zich niet op een correcte manier kan ontwikkelen.

 Deel 6 van 30 volgt

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren