Tijdens de pauze O.S. Nieuw Amsterdam. De foto’s uit het Archief van het Tori-collectief hebben slechts een illustratieve functie.

Deel 6 van 30

In het schooljaar 2023-2024

De meisjesachtige school

Sinds decennia wordt wereldwijd terecht bijzondere aandacht besteed aan de positie van de meisjes. Vrouwenbewegingen sprongen gedurende de achter ons liggende jaren op de bres voor het “onderdrukte geslacht.”

Gevangenis
“De vrouw werd uit haar achtergestelde positie, (“gevangenis”) gehaald. En de strijd gaat door. Vooral op onderwijsgebied. De hele internationale samenleving gaat mee met deze tendens.”

Onevenwichtig
“Er wordt veel gedaan ten behoeve van de meisjes. De balans tussen jongens en meisjes is toch nog steeds onevenwichtig. Alleen slaat de balans nu over in het nadeel van de jongens.”

Beschermd
“Jongens en meisjes zijn anders. Ook wat hormonen betreft. Het heeft tevens te maken met de opvoeding. Meisjes worden meer beschermd en als sociale, samenwerkende wezens grootgebracht, terwijl de jongens meer hun gang mogen gaan, zowel binnen- als buitenshuis.”

Voorsprong
“Wanneer de schooljaren beginnen, hebben de meisjes een voorsprong. Een beter ontwikkeld vermogen tot socialiseren, werken en leren in groepsverband. Ze hebben van jongsa fgeleerd samen te werken, sociale vaardigheden zijn met de papfles ingegoten.”

Bloesem
Er is meer: een meisje van 12 jaar is lichamelijk en geestelijk in bloesem. Een staat waaraan een jongen van die leeftijd, bij lange na niet kan tippen. Komt bij kijken de aandacht en voorkeursbehandeling die meisjes krijgen.”

Meisjes gericht
“De hedendaagse school is helemaal voor meisjes ingericht: samen praten, samen dingen doen. Er wordt binnen het onderwijs onvoldoende aandacht besteed aan het karakter van de jongens. Het systeem is meisjes gericht. Jongens vragen een andere aanpak. Meer zelfonderzoeken, ontdekken en experimenteren.”

Masculien en feminien
“De meisjesachtige school drukt het masculiene in de jongen op de achtergrond en werkt het masculiene van de vrouw op de voorgrond. Dan hebben wij het niet gehad over het feit dat wereldwijd het onderwijs het domein van de meisjes is geworden. Zij richten de school in, doceren en domineren. Allemaal omstandigheden die de jongens geen goed doen.”

Deel 7 van 30 volgt.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren