Leerkracht in Kawna. De foto’s uit het Archief van het Tori-collectief, hebben slechts een illustratieve functie.

Deel 3 van 30

In het schooljaar 2023-2024

Tekortkoming ontdekken

Een fragment uit een causerie van mevrouw Gerda Bol over het onderwijs gedurende de vroege kinderjaren: “De kleuterschool is een belangrijk medium om begaafdheid en zwakte in een vroeg stadium te ontdekken.”

Observatie
“Ik kan mij helemaal terugvinden in deze stelling. Op de kleuterschool kun je heel goed de tekortkomingen van kinderen ontdekken als je er oog voor hebt. Als je frontaal lesgeeft, matjes laat vlechten, de kinderen laat kleuren en tekenen en het is dan tijd om naar huis te gaan, zal je niets bij de kinderen bespeuren. Maar, als je tijd besteedt aan het observeren van de kinderen, zal je de verschillen die de kinderen vertonen, opmerken.”

Is er iets mis?
“Bij de evaluatie zal jij je dan afvragen: “Komt het doordat ik dat zo doe of komt het doordat er iets met het kind aan de hand is of komt het gewoon simpel omdat het kind het nog niet begrijpt, nog niet zo ver is?”

Wat is er aan de hand?
“Een voorbeeld: twee moeders hebben een baby. De ene moeder zegt wanneer het kind 9 maanden is: ‘Mijn baby loopt al. De baby van de andere moeder loopt na 18 maanden nog niet. Deze moeder vraagt zich dan ook af wat er met haar baby aan de hand is.”

Eigen manier
“Echter, wanneer die twee kinderen drie jaar oud zijn en beide kunnen lopen, zal men er niet meer over praten. Ze hebben hun doel bereikt, ze kunnen beiden lopen. Maar, ze hebben het op hun eigen manier en tijd geleerd.”

Deel 4 van 30 volgt

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren