Scholieren in het district Commewijne. De foto’s uit het Archief van het Tori-collectief, hebben slechts een illustratieve functie.

Deel 2 van 30

In het schooljaar 2023-2024

Evenwichtige thuissituatie

Een bewerkt fragment uit een tijdloze causerie van mevrouw Gerda Bol over het onderwijs gedurende de vroege kinderjaren. Het onderwerp is nog steeds actueel: Het schooljaar 2023-2024 staat voor de deur. Het is Suriname te doen om doeltreffender onderwijs te bieden. De ontwikkeling van Suriname is daarbij gediend.

Ik mag er zijn
Leerkracht Bol: “Liefde is belangrijk voor het opgroeiende kind, want liefde geeft veiligheid. Ik mag er zijn, mijn vader en moeder corrigeren me. Maar ik mag er zijn want ik leer ervan. En dat is belangrijk voor een kind. Het kind neemt het niet tot zich met woorden, maar begrijpt het omdat hij ziet en voelt wat zijn vader en moeder bedoelen.”

Overschakeling
“Dan komt de abrupte overschakeling naar school. Buitenshuis met andere kinderen en volwassenen in het kleuteronderwijs verkeren en leren: de kennismaking met de school.”

De grote wereld
“Kleuteronderwijs is heel belangrijk voor een kind, want alle dingen die het heeft geleerd tot 4 jaar gaat het nu oefenen in de grote wereld. De kleuterschool is voor een dergelijk kind dan de eerste stap in de grote wereld.”

Oefenen
 “Het kind gaat de dingen die hij van huis uit heeft meegekregen oefenen, op zijn plaats zetten zo van-hè, thuis doen we dat zo. Hier doen we dat zo, zo kan het ook”.

Thuis en op school
“Kinderen zien het verschil in tussen hun thuisomgeving en de schoolomgeving. Ze gaan zich realiseren dat ze dingen thuis kunnen leren, maar ook op school. Ze gaan leren om de dingen te combineren, zodat ze verder kunnen denken, zich kunnen ontwikkelen om een sociaal mens te worden.”

Sociaalwezen
“Ik kan me thuis goed gedragen, ik kan me op straat goed gedragen, ik kan op school functioneren. Ze leren makkelijker een sociaal wezen te worden doordat ze thuis al geoefend hebben.”

Deel 3 van 30 volgt.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren