Noblesse oblige

Indonesische wijsheid:

“Zoals u wellicht zult weten, is de Javaanse levenshouding die in de volgende zinnen naar voren komt van toepassing op alle mensen:

‘Ing ngarso sun tulodo / Ing madyo mbangun karso / Tut wuri handayani’

Wat wil zeggen dat iemand wanneer hij een hoge rang bekleedt en maatschappelijk bezien in de voorste gelederen staat, het leidende voorbeeld voor anderen dient te zijn; noblesse oblige.

Behoort iemand in de samenleving tot de middenmoot, dan past het voor anderen een bron van motivatie te zijn teneinde zich aan de totale gemeenschap dienstbaar te maken.

Behoort iemand tot de gewone manschappen, dan is het dienstig alle gelederen een impuls te geven tot het bundelen van de beschikbare krachten.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren