Indonesië bewogen geschiedenis

Indonesië, de grootste archipel ter wereld, is gelegen tussen twee continenten en twee oceanen, respectievelijk Azië, Australië en de Stille Zuidzee en de Indische oceaan. Een zeer strategische positie die veel verklaart over de woelige historie die de Gordel van Smaragd ten deel is gevallen.

Migranten
De archipel ontstond tijdens het smelten van de ijskappen. Migranten uit Azië en India mengden zich met de inheemse bevolking.  Het sanskriet en het devanagari-schrift waren levend in Indonesië, maar werden later verindischt.

Boroboedoer
Uit India kwam niet alleen het hindoeïsme, maar ook het boeddhisme en de islam. Er ontstonden boeddhistische koninkrijken, onder andere op het eiland Java, waar in de achtste eeuw het bekende boeddhistische monument, de Boroboedoer, werd gebouwd.

Neergang
Indonesië kent een bewogen geschiedenis. Raja Jayabaya van het Hindoe-koninkrijk van Kedini schreef een boek waarin hij de lotgevallen van Indonesië voorzag: de neergang van het land en zijn onderworpenheid aan een blank ras, later gevolgd door de overheersing van een geelras en de uiteindelijke onafhankelijkheid.

Nederlanders
De Nederlanders verschenen rond 1500 ten tonele. De Hollandse verdeel – en heerspolitiek boekte grote successen, maar werd onderbroken door een Brits tussenbestuur. De Engelsen introduceerden gedeeltelijk zelfbestuur, verboden de slavenhandel en restaureerden monumenten zoals de Boroboedoer.

Verzet
Al snel namen de Nederlanders na hun terugkeer de koloniale teugels steviger dan ooit tevoren in handen. Het verzet groeide, eerst regionaal en ongeorganiseerd, maar nam steeds vastere vormen aan: het begin van de nationale onafhankelijkheidsbewegingen.

Bahasa Indonesia
Tussentijds werd een belangrijke stap in de richting van de dekolonisatie gedaan: het Bahasa Indonesia werd tot officiële taal verklaard.

Wereldoorlogen
Tussen de Eerste- en Tweede Wereldoorlog groeide het nationalisme: één natie, één moederland, één taal. De Indonesia Raya, het latere volkslied, werd in deze periode gecomponeerd.

Japanners
De Japanse bezetting van 1942 bevrijdde Indonesië van de Nederlandse overheersing, maar het werd de bevolking al snel duidelijk dat de ene kolonisator de andere opvolgde.

Onafhankelijkheid uitgeroepen
De atoombommen die vielen op Hiroshima en Nagasaki dwongen de Japanners tot overgave. Onmiddellijk werd in Indonesië de kans aangegrepen de onafhankelijkheid uit te roepen.

De vlag van Indonesië
De rood-witte vlag werd officieel geaccepteerd als de nationale vlag en het Bahasa Indonesia als de officiële taal.  Het land kreeg tot 1949 nog veel tegenstand van Nederland te verduren in de vorm van militaire acties die ten doel hadden de Nederlandse overheersing te herstellen.

Verenigde Naties
Maar de Indonesiërs bleven strijden. Op 7 mei 1949 werd een overeenkomst getekend tussen Nederland en Indonesië met betrekking tot het beëindigen van alle vijandelijkheden en het aangaan van verdere onderhandelingen onder toezicht van een commissie van de Verenigde Naties. Zo eindigde een periode van strijd. En zo begon de strijd om te overleven.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren