Volkshogeschool Educatie Campus vindt weerklank

De buitengewone werkwijze om te komen tot Volkshogeschool Educatie Campus heeft nationaal en internationaal weerklank gevonden. Vooral Surinamers in diaspora raakten geprikkeld.

https://educatiecampus.com/  was nauwelijks een openbaarleven begonnen, of de eerste reactie was binnen. Een paar voorbeelden uit de 64 reacties.

Puntjes op de i
Op en aanmerkingen van een gepensioneerde Nederlandse wetenschapper met een Surinaamse wederhelft, plaatsten puntjes op de i. waaronder: Waarom plaats u een oude foto van de Nederlandse koninklijke familie?

PB
(Niet iedereen wil met naam en toenaam genoemd worden. Initialen zijn een goudenmiddenweg)

Stinkende wonden
Een ingezetene bij de ‘vierde macht in Suriname’ plaatste opmerkingen:
‘… Naar mijn mening zouden zaken beter geconcretiseerd moeten worden, alles is te vaag…’

Economische situatie
‘Een andere vraag is, wat is de behoefte van de Surinamer op dit moment, wanneer gelet wordt op de huidige financieel economische situatie waarin wij verkeren.’

‘Zullen mensen kiezen voor educatie, terwijl ze de tijd kunnen gebruiken om geld te verdienen om eten op tafel te zetten. Dit alles moet goed bekeken worden, wil men succes hebben.’

PK
Zachte heelmeesters komen Stichting Pro Humaniteit niet van pas. Ze blijken niet geschikt om in zekere omstandigheden gebruikt te worden. Vandaar …                                                                              

Gezegd wordt dat zij stinkende wonden maken. U mag recht op de man af, zonder omwegen, ongegeneerd becommentariëren.

Wereldwijde toegang
Business Unit Manager Jessy Ongosengolo: “Het document benadrukt de duidelijke doelstelling van de Volkshogeschool Educatie Campus, namelijk het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling, kansen op de arbeidsmarkt, sociaal participeren en functioneren in de samenleving.

Daarnaast wordt er speciale aandacht besteed aan maatschappelijke onderwerpen zoals veiligheid, sociale binding en opvoedingsondersteuning.

Het document legt de nadruk op een wereldwijde toegang, waarbij deelnemers over de hele wereld directe toegang hebben tot de aangeboden informatie, cursussen en activiteiten. Ten slotte moedigt het document interactie en betrokkenheid aan, waarbij feedback, voorstellen en commentaar van bezoekers worden gewaardeerd.”

Samenvatting
‘’Deze samenvatting belicht de sterke punten van de Volkshogeschool Educatie Campus, die gericht is op persoonlijke ontwikkeling, maatschappelijke betrokkenheid en wereldwijde toegankelijkheid.’’

Specifieke doelstellingen
“Het zou nuttig zijn om de specifieke doelstellingen van de Volkshogeschool Educatie Campus en het beoogde doelpubliek duidelijker te definiëren. Wat wil de instelling bereiken en wie wil het bereiken? Dit kan helpen om de boodschap en het belang van de school beter over te brengen.”

Sociaal participeren
Voorbeeld: “De Volkshogeschool Educatie Campus heeft als doel het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling, arbeidsmarktvaardigheden, sociaal participeren en functioneren in de samenleving van het Surinaamse volk.”

Structuur en organisatie:
“Hoewel het document verschillende aspecten van de Volkshogeschool Educatie Campus behandelt, kan het profiteren van een duidelijkere structuur en organisatie.

Het is raadzaam om gebruik te maken van koppen en sub-koppen om de verschillende onderdelen, zoals doelstellingen, werkwijze en belangrijke onderdelen, te benadrukken. Dit zou de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de tekst vergroten.

Voorbeeld: ‘Belangrijke onderdelen’ kunnen worden vervangen door ‘Belangrijke Onderdelen van de Volkshogeschool Educatie Campus’ om de lezer beter te oriënteren.”

Meer details over cursussen en activiteiten
“Om potentiële deelnemers te interesseren en een beter begrip te geven van wat ze kunnen verwachten, zou het nuttig zijn om meer specifieke informatie te verstrekken over de cursussen, workshops, trainingen, expertmeetings, conferenties en andere activiteiten die worden aangeboden. Beschrijf bijvoorbeeld de inhoud, de duur en de beoogde leerresultaten van deze verschillende programma’s.’

Voorbeeld van een cursusbeschrijving
“De cursus ‘Leiderschap en Effectieve Communicatie’ biedt deelnemers de mogelijkheid om hun leiderschapsvaardigheden te ontwikkelen en effectieve communicatietechnieken te leren. De cursus omvat praktische oefeningen, casestudies en groepsdiscussies en duurt vier weken.”

Om het verder te versterken:
‘’Resultaten en succesverhalen. Voeg enkele concrete voorbeelden toe van de resultaten die de Volkshogeschool Educatie Campus (tot nu toe) heeft behaald of succesverhalen de experts. Dit kan potentiële deelnemers helpen om de waarde en impact van de educatieve programma’s beter te begrijpen.

Experts
“Benadruk de kwalificaties en ervaring van de docenten en experts die betrokken zijn bij de Volkshogeschool Educatie Campus. Geef een korte introductie van hun achtergrond en expertise, en hoe zij bijdragen aan de educatieve programma’s.”

 Begeleiding
“Flexibiliteit en gepersonaliseerd leren: Benadruk de flexibiliteit van de Volkshogeschool Educatie Campus in termen van cursusduur, planning en leermogelijkheden. Bespreek ook eventuele mogelijkheden voor gepersonaliseerd leren, zoals individuele begeleiding of aanpassing van het curriculum op basis van de behoeften en interesses van de deelnemers.”

Partnerschap
“Vermeld eventuele samenwerkingsverbanden of partnerschappen die de Volkshogeschool Educatie Campus heeft met andere organisaties, zoals bedrijven, non-profitorganisaties, overheidsinstanties of onderwijsinstellingen. Dit kan de geloofwaardigheid en het bereik van de school versterken.”

Toekomstige ontwikkelingen
“Geef een vooruitblik op de toekomstige ontwikkelingen en groeiplannen van de Volkshogeschool Educatie Campus. Bespreek eventuele nieuwe cursussen, uitbreiding van het programma-aanbod of plannen om meer interactieve en multimediale leermiddelen te integreren.”

Advies
“Het advies is om deze informatie op een beknopte en aantrekkelijke manier te presenteren, zodat het de interesse van de lezers wekt. ‘’

 Tot zover
 Heer Songolo en alle andere respondenten welkom bij Volkshogeschool Educampus.

Betrokkenheid bevorderen
Om feedback te krijgen vanuit de samenleving is de nog in constructie zijnde website https://educatiecampus.com/ alvast toegankelijk gemaakt voor het publiek.

Deze ongebruikelijke aanpak (meestal wordt gewacht totdat een website helemaal af is) voordat het openbaar gaat.

Stichting Pro Humaniteit betrekt geïnteresseerden al tijdens de fasen van plannenmaken, voorbereiding, constructie en uitvoering. Dit om de betrokkenheid van belangstellenden te bevorderen.

 Kennis delen
Het staat iedereen vrij om de website in constructie te bestuderen. Aan de bezoekers wordt gevraagd om het gepresenteerde inhoudelijk, ethisch, moralistisch, pedagogisch, didactisch en/of anderszins door te nemen.

Adviseren, voorstellen doen, kanttekeningen plaatsen en commentaar geven wordt op prijs gesteld. Ervaring, inzichten en kennis delen is het uitgangspunt.

Bouwstenen aanreiken
Zodoende worden ‘a la Tori Collectief’ bouwstenen aangereikt om de Volkshogeschool Educatiecampus compleet te maken. Het is een kwestie van samen denken, samen werken, samengroeien en samen bloeien.

Wij zijn voorlopig, gaande de constructiewerkzaamheden van de website te bereiken op: App # 8811742 email hjddoelie@gmail.com

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren