Nakulo en Sadewo

Voorzitter Waldy Nain van de Partij voor Democratie en Ontwikkeling geflankeerd door vertegenwoordigers Harold Toemiran Prosetiko en Sapto Sopawiro van de Federatie Javanisme Suriname. Op de achtergrond prijkt de beeltenis van Nakulo en Sadewo de tweelingbroers (zonen van Pandu), strijders tegen onrecht. Nakulo staat voor de verdedigende kracht. Sadewo voor de aanvallende kracht.

Waldy Nain:

“Het erkennen van het Javanisme roept bij de gemeenschap nationalistische gevoelens op.”

Door de eerste dag van de Sasi Sura, de Heilige Maand van het Javanisme, het Nieuwjaar van deze eligie te verheffen tot een Nationale Gedenkdag, zorgt de Republiek Suriname voor het bestendigen van zijn multicultureel zijn.

Historisch
Voorzitter Nain van de Partij voor Nationale Ontwikkeling: “De bij wet vastgestelde nationale gedenkdag roept nationalistische gevoelens op.

In de Republiek Suriname wordt het Javanisme beleden door een aanzienlijk deel van het Javanen.

Diep in het hart beseffen grote delen van het volk de betekenis van deze speciale dag.

Het burgerrecht voor religies en culturele identiteiten is historisch.”

Religie
“Godsdienst is een onlosmakelijk deel van de ontwikkeling van Suriname. De Indianen hrbbrn hun eeuwenoude religie. De Afrikanen brachten de hunne mee.”

Godsdiensttolerantie
“De Europeanen kwamen met het christendom naar onze contreien. De godsdiensttolerantie vanaf de eerste dagen van de volksplanting heeft Suriname gemaakt tot een toevluchtsoord voor Europeanen die vanwege hun godsdienstovertuiging naar het leven werden gestaan.”

Portugese Joden
“In 1650 werd Suriname door de Engelsen aangeprezen als land waar er godsdienstvrijheid bestaat. Daar kwamen onder andere Portugese Joden op af. Toen Suriname wingewest werd van de Zeeuwen had de Nederlandse godsdienstige sekte de Labadisten het moeilijk in Europa, omdat zij werden vervolgd. Enkelen weken uit naar Suriname en maakten er de religieuze diversiteit groter.”

Franse protestanten
“De Hugenoten, Franse Protestanten werden ook vervolgd in Frankrijk en weken uit naar Nederland waar Protestanten heersten. Van daar uit maakten enkelen de sprong naar Suriname. De Hugenoot Wigbold Crommelin werd gouverneur van Suriname en wie kent Susanne du Plessis niet als gelijkteken van de wrede slavenhouder in Suriname?”

Moravische Broeders
“De Evangelische Broeder Gemeente Suriname dateert uit de 18de eeuw. Deze Hernhutters werden in Europa gedwarsboomd. De Moravische Broeders konden zich niet naar behoren ontplooien. Vooral dogmatische geloofspunten zorgden voor spanning. In Suriname vonden zij een thuis en vormden de Evangelische Broeder Gemeente.”

Immigranten
“Met de immigranten kwam het Boeddhisme, Hindoeïsme, Islamitische godsdienst, het Javanisme en andere godsdiensten naar ons gebied.”

Wel en wee
“Suriname wendt zich in wel en wee tot de religie. De Eed zoals die in Suriname wordt afgelegd is religieus gestoeld. De religie ligt diep verankerd in onze moderne maatschappij.”

Broederschap
“Suriname zonder religie zal geen redelijkheid en broederschap kennen. Religie in Suriname is niet bedreigend, de identiteiten drukken elkaar niet weg. Het is een culturele factor. Het biedt de gemeenschap een zinvol leven.”

Historisch feit
“Het burgerrecht voor religies en culturele identiteiten is een historisch feit. God heeft een plaats in de samenleving, omdat het goddelijke verwijst naar de heilige grondslag van de samenleving.”

Multiculturalisme
“Het Javanisme draagt in belangrijke mate bij aan het multiculturalisme van de Republiek. Het is een geërfde identiteit die gedurende duizenden jaren is gegroeid. De publieke uitingen van religieuze gezindheid moeten aangewakkerd worden om onze verscheidenheid aan cultuur te verstevigen.”

Sasi Sura Nationale herdenkdag
“Met de Sasi Sura Nationale herdenkdag is niet alleen het rechtsgevoel van de Javanisten bevredigd. Suriname heeft nu een betere culturele balans dan voorheen.”

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren