Javanisme heeft dimensies van mystiek, een bepaalde getallensymboliek, onthouding van zingenot uit religieuze overwegingen, roeping en toewijding, allemaal elementen van religie.

Het getal 7 wijst naar delen van het menselijk lichaam.

De kayon is de verbeelding van de kosmische orde van het heelal. 

Vuur, aarde, wind, lucht en water zorgen voor beweging.

De mens staat centraal, binnen deze mythische wereld.

De berg Semaru, de zetel van goden op Java wordt uitgebeeld.

De kayon is de levensboom, symbool voor de goddelijkheid van het leven.

De levensboom verbindt de aarde met de hemel.

De levensboom staat symbool voor groei en ontwikkeling, rijkdom, vruchtbaarheid, wijsheid en meer zegeningen.

De wortels groeien diep.

Adat Jawa, ongeschreven wetten, godsdienst cultuur, traditie, normen, waarden, gewoonten, identiteit en etniciteit.

De theologie en filosofie van het Javaanse erfgoed is geloof, toewijding en meditatie. 

Javanisten op bezoek bij de Partij voor Democratie en Ontwikkeling.

De taal en cultuur worden levendig gehouden. Er zijn vele tientallen Javanisten verenigingen in Suriname.

De Javaanse identiteit binnen de eigen bevolkingsgroep en binnen het Surinaamse volk, rust op het levensbeschouwelijk vlak.

Het geestelijk eigene, het innerlijke van de mens komt tot uitdrukking.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren