Lou Lichtveld

Slaaf van de kleinste veroveraar

Albert Helman (Lou Lichtveld), een ingi boi, schrijver van allure, 52 jaar geleden, minister van Onderwijs heeft de creool getypeerd.  Daardoor kunnen wij de creool van toen vergelijken met die van vandaag.

  ‘… de Creolen, de halfbloeds, de ontaarden, zij die wier land ten ondergang gedoemd is, omdat hun hand zich keert tegen datgene waaruit zij zelf zijn gekomen;

…Bij hun is de slaafsheid verzegeld door de vermenging. Vandaar hun sluwheid gepaard met onverstand;

…hun wulpsheid gespeend van liefde; hun dorst naar macht verschroeid door krachteloosheid;

… hun begeerte naar weelde;   

…Wee dit land, dat nooit het hunne zal zijn, maar alleen de insecten en de wormen, de zwammen en schimmels zal toebehoren;

…De witte pieren en de donkere vlooien, de teken en de grasluizen, maar vooral de nijvere mieren uit het Oosten zullen het eenmaal veroveren; dan zal geen neger, geen bastaard en zelfs geen opstandige indiaan hier anders dan dierbaar en slaaf der kleinste veroveraars zijn.’

Lichtveld gaat als socialist duidelijk in tegen een bepaalde machtshongerige groep binnen de toenmalige elite. Het vraagt weinig fantasie om de Surinaamse elite anno 2023in deze spiegel te herkennen.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren