Vlnr. De mediakundigen Glenn Truideman, Neeta Ramcharan en Ivan Cairo.

Buitengewone werkwijze om te komen tot Volkshogeschool Educatie Campus

Op 1 juli 2023 heeft de Stichting Pro humaniteit de Volkshogeschool Educatie Campus gepresenteerd. De school is bedoeld als een prikkel tot nadenken over het verleden, het heden en de toekomst.

Volwasseneneducatie
De Volkshogeschool Educatie Campus is een instelling voor brede volwasseneneducatie, in formele en non-formele omlijsting, gericht op persoonlijke ontwikkeling, kansen op de arbeidsmarkt, sociaal participeren en functioneren in de samenleving.

Vormingsinstelling
Het is een vormingsinstelling die als doel heeft het Surinaamse volk verder te laten emanciperen, door een bijdrage te leveren aan de educatie van de bevolking. Maatschappelijke onderwerpen als veiligheid, sociale binding en opvoedingsondersteuning krijgen bijzondere aandacht. Ingaande het schooljaar 2023-2024 wordt een aanvang gemaakt met klassikale scholing en algemeen vormende cursussen.

Frontaal en online
Het gaat om ‘frontaal onderwijs’, waarbij deelnemers klassikaal en online les krijgen. Participanten ontvangen heldere uitleg en instructies. Trainingen, cursussen, workshops, expertmeetings, conferenties, studies, publicaties en activiteiten op het gebied van onderwijs, gezondheid, veiligheid, natuur en milieu komen aan bod. Taal en cultuur zijn belangrijke onderdelen van de leergang.

Leergierigen
Tot de fysieke activiteiten kunnen slechts een beperkt aantal leergierigen worden toegelaten. Deze sessies worden zoveel als mogelijk live uitgezonden of daarna op het world wide web geplaatst, zodat belangstellenden niets missen.

Terugkoppeling
Om feedback te krijgen vanuit de samenleving is de nog in constructie zijnde website https://educatiecampus.com/ alvast toegankelijk gemaakt voor het publiek. Deze ongebruikelijke aanpak (meestal wordt gewacht totdat de site helemaal af is) wordt gevolgd om al tijdens de fasen van voorbereiding, constructie en uitvoering betrokkenheid van geïnteresseerden te bevorderen.

Belangrijke onderdelen
Deelnemers (waar ter wereld zij zich ook bevinden) hebben direct toegang tot alle informatie, cursussen, workshops, trainingen, expertmeetings, conferenties, studies, publicaties en activiteiten. Dit strekt zich uit tot alle onderwerpen op het gebied van onderwijs, gezondheid, veiligheid, natuur en milieu, terwijl taal en cultuur belangrijke aspecten zijn.

Kennis delen en commentaar geven
Het staat iedereen vrij om de website in constructie te bestuderen, grondig te lezen of alleen te bekijken.  Aan de bezoekers wordt gevraagd om het gepresenteerde inhoudelijk, ethisch, moralistisch, pedagogisch, didactisch en/of anderszins door te nemen. Adviseren, voorstellen doen, kanttekeningen plaatsen en commentaar geven wordt op prijs gesteld. Ervaring, inzichten en kennis delen is het uitgangspunt.

Bouwstenen aanreiken
Zodoende worden ‘a la Tori Collectief’ bouwstenen aangereikt om de Volkshogeschool Educatiecampus compleet te maken. Het is een kwestie van samen denken, samen werken, samengroeien en samen bloeien.

De bezoeker bepaalt
De bezoekers gaan na op welke wijze het navigeren door de website verbeterd kan worden, zodat deze optimaal voldoet aan de doelstelling. Zij bepalen hoeveel tijd er aan onze volkshogeschool besteed kan worden. Afhankelijk van interesse, beroep, discipline, kennis en ervaring bepalen zij op welke wijze en met welke frequentie er deelgenomen wordt.

Tot zover voor het moment.
Wij zijn voorlopig, gaande de constructiewerkzaamheden van de website te bereiken op: App # 8811742 email  hjddoelie@gmail.com

Henk Doelwijt

Voorzitter Stichting Pro humaniteit.

Text

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren