Waar ter wereld u zich ook mag bevinden, het moment waarop u www.educatiecampus.com bezoekt en een handeling pleegt zoals: “vind ik leuk” of “delen” wordt u beschouwd als toegetreden tot de volkshogeschool.

Deelnemers, (waar ter wereld zij zich ook mogen bevinden) hebben met onmiddellijke ingang toegang tot alle cursussen, workshops, trainingen, expertbijeenkomsten, conferenties, studies, publicaties en activiteiten. Dit alles op het gebied van onderwijs, gezondheid, veiligheid, natuur en milieu, terwijl taal en cultuur belangrijke onderdelen zijn van de Volkshogeschool.

Tot fysieke activiteiten kunnen slechts een beperkt aantal leergierigen worden toegelaten.

Deze sessies worden zoveel als mogelijk live uitgezonden of daarna op het world wide web geplaatst, zodat u als belangstellende niets mist.

De eerste sessie met huiswerk houdt in: het doornemen, bestuderen, doorlopen, doorlezen en van alle kanten bekijken van  www.educatiecampus.com .

Hierbij kunt u opmerkingen maken over wat u van het instituut vindt, adviseren, voorstellen doen, advies geven, kanttekeningen plaatsen, becommentariëren en kunt u globaal de website bespreken met andere personen.

U gaat na of alles inhoudelijk, ethisch, pedagogisch, didactisch, klopt.

U wijst op taal, constructie of welke andere onvolmaaktheid dan ook.

U gaat na op welke wijze het navigeren van de website verbeterd kan worden, zodat het optimaal voldoet aan de doelstelling.

U bepaalt naar omstandigheid of mogelijkheid hoeveel tijd u wil of kan besteden aan de Volkshogeschool.

U bepaalt afhankelijk van uw beroep, discipline, kennis en ervaring hoe, op welke wijze en met welke frequentie u deelneemt.

U verzendt uw indrukken via email.

Tot zover voor het moment.

 

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren