De Nederlandse koninklijke familie.

Keti Koti 2023
Ala piri tifi a no lafu

De hoogte van de herstelbetaling is de hamvraag

Sociaal contact, tussen landgenoten die in de voorbije 50 jaren mede vorm hebben gegeven aan Suriname vandaag, leverde meerdere opvattingen op over het aanbieden van excuses vanwege het slavernijverleden en herstelbetaling van Nederland aan Suriname.”

Hersenspoeling
“Er worden honderden miljoenen euro’s gepompt in allerlei projecten die zich niet focussen op Suriname, maar op de Nederlandse samenleving. Honderdduizenden burgers van Surinaamse afkomst worden gepaaid en koest gehouden!”

Ver van mijn bed
“Het laat Nederland koud, dat als gevolg van het slavernijverleden Suriname verschrompeld is. Het is een ver van zijn bed show. Maar er wordt terdege rekening gehouden en ervoor gezorgd, dat er anticiperende, maatregelen worden getroffen om ontevredenheid, emoties, uitbarstingen in Nederland te voorkomen.”

Flauw excuus
“Excuses van bestuurs- en andere functionarissen volgen elkaar de een na de andere op om een flauw excuus te geven. Boeken, wetenschappers van verschillende discipline zijn al jaren bezig het boosaardig kolonialisme te relativeren, goed te praten en wit te wassen.”

Honderden miljoenen
“Er is onder andere 200 miljoen Euro ‘bewustwordingsfonds’ te besteden in Nederland op tafel gelegd. Laatstelijk gevolgd met nog zo’n 500 miljoen. Nederland denkt in verband met de herdenking van de 50 jaar staatskundige onafhankelijkheid van Suriname in 2025 een gedenkboek samen te stellen. We zijn benieuwd”

Meer volgt
“Onlangs is er een gedenksteen in nagedachtenis van Anton de Kom gelegd in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Er is een slavernijmuseum in Amsterdam beloofd en meer volgt. Dit terwijl Suriname verpaupert.”

 Excuses
“De Surinaamse samenleving verwacht diepe excuses. De verontschuldiging moeten niet vanuit een torentje in Den Haag worden aangeboden. Het moet in Suriname en hoogstpersoonlijk door zijne majesteit Willem-Alexander Claus George Ferdinand, koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, jonkheer van Amsberg, koning van Nederland worden uitgesproken.”

Het geweten
“De koninklijke familie mag niet ontbreken. Vooral de aanwezigheid van de prinsessen, troonopvolgers moeten weten wat op het geweten van de personen waar zij van afstammen rust en daaruit lering trekken.”

Vlag en oranjewimpel
“Het zou op z’n plaats zijn, als de Nederlandse vlag en oranjewimpel en de Surinaamse vlag in alle gebiedsdelen van het koninkrijk en diplomatie posten over de hele wereld en op schepen die onder Nederlandse vlag varen, worden uitgestoken en de klokken luiden op de dag waarop zijne majesteit e saki kindi ga gron fu begi pardon.”

Verplichting
“Alle gewezen koloniale machthebbers, ex-koloniën, de wereld in zijn geheel moeten in algemeen belang betrokken worden, getuige zijn van de wijze waarop het koninkrijk zich van deze verplichtingen kwijt.”

Herstelbetaling 
“Er is een meerderheid voor excuses voor het slavernijverleden in de Tweede Kamer. Maar wat betreft herstelbetaling, ho maar. Het bepalen van de hoogte van de genoegdoening is een hamvraag. Bekend is dat Nederland zich op het standpunt stelt, dat hij niet verantwoordelijk is voor de misdaden van voorouders.”

Willem van Oranje
“Nadat Napoleon in 1813 was verslagen vond er een staatkundige herinrichting van Europa plaats. Na de proclamatie van het Koninkrijk der Nederlanden werd Willem Frederik van Oranje-Nassau gekroond. De huidige Nederlandse vorst is naar hem genoemd. In 1814 werd De Nederlandse Bank opgezet om het vorstendom te financieren. De Centrale Bank van Nederland werd in 1814 opgericht.”

Amsterdams kapitaal
“Voor De Nederlandse Bank werd opgericht was Amsterdam het financieel/bankcentrum van Nederland. Van de 16 personen die geld investeerden in DNB had het merendeel belangen in Suriname en de slavenhandel. Twee van hun waren in Suriname geboren.”

Surinaamse bankdirecteuren
Zij waren de eerste en grote investeerders in DNB, die bepaalden wie de eerste bestuurders van de bank werden, in de Raad van Commissarissen zitting hadden.”

Eenvoudige optelsom
“De slavenhouders investeerden geld in de Nederlandse Bank en kregen voor elke geëmancipeerde slaaf een geldbedrag toegekend. Het is meer dan billijk dat de aan Suriname toe te kennen herstelbetaling gelijk staat aan het bedrag dat werd geïnvesteerd in DNB en daarbij opgeteld het bedrag dat de slaveneigenaren ontvingen per slaaf, aangevuld met rente vanaf 1863.”

Tot zover voor het moment.

Wat denk u ervan?        

Laat van u horen.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren