Het fundamenteel recht, vrijheid van meningsuiting, met inbegrip van persvrijheid wordt gewaarborgd door de Grondwet van de Republiek Suriname en bepalingen in mensenrechtenverdragen, waaronder de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens.

Het omvat het recht om zonder inmenging een eigen mening te koesteren en om via alle media-informatie op te sporen, te ontvangen en door te geven.

Dit recht vormt één van de hoekstenen van elke democratische samenleving.

De deelname aan interactieve dialogen, de vrijheid van informatiestroom en persvrijheid gaan hand in hand.

De vrijheid van meningsuiting is verbonden met democratie, mensenrechten, de vrijheid van vereniging en vergadering.

Met respect heeft Stichting Pro humaniteit, zich onder deze banier opgesteld.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren