‘Veiligheid een Internationale Taal’ is stelselmatige publieke actie tegen omstandigheden die gevaar met zich meebrengen.

Stichting Pro humaniteit is er voor mensen, die mogen rekenen op een veilige situatie en voor de mensen, die zich hiervoor inzetten. Het gaat om een breed scala van veiligheidsthema’s, die niet alleen te maken hebben met de onderwereld en gezagsondermijnende elementen.

Er wordt ook gewaakt over omstandigheden zoals brandveiligheid, verkeersveiligheid, voedselveiligheid, veiligheid op de werkvloer en ga zo maar door.

Veiligheid is een kerntaak van de overheid, maar eenieder draagt medeverantwoordelijkheid.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren