Veiligheid in de breedste zin van het woord

Het programma: ‘Veiligheid een Universele Taal’, is ontstaan uit bezorgdheid over de veiligheid in de breedste zin van het woord.

Relatief begrip
Veiligheid in deze context is een relatief begrip, aangezien niets onder alle omstandigheden volledig zonder gevaar is. Het begrip ‘veiligheid’ bestaat zowel rationeel als denkbeeldig. Rationeel kunnen er allerlei berekeningen worden toegepast op een situatie om te bepalen of deze veilig is. Daarnaast bestaat er nog zoiets als denkbeeldige veiligheid. Iemand kan zich veilig voelen, maar is het rationeel gezien niet, en andersom.

Publieke actie
‘Veiligheid een Universele taal’ is een stelselmatige publieke actie tegen omstandigheden die gevaar met zich meebrengen. Het gaat om een breed scala van veiligheidsthema’s, die niet alleen te maken hebben met de onderwereld en gezagsondermijnende elementen. Er wordt ook gewaakt over brandveiligheid, verkeersveiligheid, voedselveiligheid, veiligheid op de werkvloer, georganiseerde criminaliteit, fraude, verduistering, terrorisme. Nog genoeg voorbeelden te noemen.

Fysiek- geestelijk- en ander geweld
De programma ‘Veiligheid een Universele Taal’ benadert de verborgen vraagstukken en problemen van fysiek-, geestelijk- en ander geweld

Sleutel tot vooruitgang
De samenleving wordt voorgehouden om welzijn als een belangrijke sleutel tot vooruitgang te zien en het tot duurzaam ontwikkeldoel te maken. Dit conform de Werelddoelen voor Duurzame Ontwikkeling 2015 – 2030 van de Verenigde Naties, die onder andere inhouden: ‘Maak steden veilig, veerkrachtig en duurzaam … Bevorder veiligheid…’ De verwachting is, dat zodoende wordt bijgedragen aan een veilige leefomgeving, waarin kinderen en volwassenen zich ten volle kunnen ontplooien. Genoeg reden om veiligheid te maken tot een ontwikkelingsdoel van Suriname.

Uitdaging
Wij vonden het vandaag in het kader van het continuïteit beginsel, van eminent belang deze uitdaging met u te delen. Ervan bewust dat uw bijdrage de uitbreiding en de kwaliteit en de effectiviteit van dit traject kan vergroten en zo meer kansen geboden worden aan onze doelgroepen.

 50 jaren
Wij bieden u alle ruimte om te participeren vanuit uw eigen kennis en doelen die u wil bereiken. 50 jaren ervaringen delen, heeft ons immens verreikt aan kennis en kunde en overdracht. Inclusief alle ups-and-downs.

Doelgerichte kansen
Zeer geachte aanwezigen, wetende dat deze onderlinge ondersteuning ons doelgerichte kansen biedt van samen groeien en nieuwe haalbare kansen voor zij die dreigen in een structurele achterstand te geraken, bedanken wij u van harte.

Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland wordt er teruggekoppeld, overleg gepleegd met de achterban om het partijbeleid te bepalen. Voorafgaande aan de discussie haalde moderator Raïssa Varsseveld aan, dat vrijheid van meningsuiting op verschillende manieren bereikt kan worden. De inleider en panelleden spitsten zich toe op muilkorfwetten die vrijheid van meningsuiting beknotten.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren