Het Tori Collectief (sinds 1975) is een ondersteunende organisatie van Stichting Pro humaniteit, die geheel in beslag wordt genomen door het uitvoeren of onderzoeken van educatieve projecten in eigen beheer of in opdracht van derden. De Educatie Campus is daar een schoolvoorbeeld van.

Het collectief is een éénheid van landgenoten en ingezetenen met verschillende sociale leefomstandigheden die studeren, onderzoeken, delibereren, ervaring delen en werken voor welzijn van de mens. 

 

Het Tori Collectief waaruit Stichting Pro humaniteit is voortgekomen, is een kern bestaande uit personen van verschillende afkomst, leeftijd, status en beroepsdiscipline, die studeren, onderzoeken, delibereren, communiceren, ervaring en kennis delen en samenwerken voor een betere toekomst.

Het collectief staat als kennisonderneming midden in de samenleving en heeft het beste voor met de nationale en internationale gemeenschap.

Het gezelschap wordt gedreven door ambitie om kwalitatieve en innovatieve diensten en producten met een eigentijdse uitstraling aan te bieden.

Het gaat om communicatie-industrie; de wereld van de (nieuwe) media voor een breed hedendaags nationaal en internationaal publiek.

Educatieve massacommunicatie, continuïteit, kwaliteit, creativiteit, professionalisme en participatieve interactie. Door de activiteiten op pedagogische, didactische, artistieke en creatieve wijze via verschillende kanalen en expressievormen, gedurende een lange periode gelijktijdig te etaleren, worden zienswijzen diep en vast in het gemoed en geest ingeprent.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren