Surinaamse lettervrienden

Ontwakende lust tot letterkunde bestond vóór gouverneur Mauricius niet in Suriname, het werd langzamerhand opgewekt. Gezien de bevolkingssamenstelling waren er boeken in meerdere talen, te weten Nederlands, Spaans, Frans en Hebreeuws. Het eerste letterkundig genootschap dankt zijn oorsprong aan de bejaarde Israëliet Montel, die de Franse letterkunde uitdroeg.

Eerste bibliotheek
De heren Texier, Wichers, Friderici, Meinertshagen, Van Dam, Schilling en Van Wiert werden hierdoor aangespoord een bibliotheek op te richten. “De bibliotheek was wel voorzien. Zij deed niet onder voor geen andere in Amerika en evenaarde verscheidene grote bibliotheken in Europa”, zegt J. Wolbers.

Letterkunde
De belangstelling voor de letterkunde nam toe met de benoeming van Wichers, liefhebber van de literatuur, tot gouverneur. Het College van Letterkunde  was bezig met actief, interactief lezen, doceren, delibereren en schrijven.

Lettervrienden
De goede aanleg voor letterkunde was aanwezig, maar niet ontwikkeld. Het animo groeide in 1786 uit tot nog een college: de Surinaamse Lettervrienden. De Hollandse dichtkunst en taal werden bedreven.

Mengelpoëzij
Jaarlijks werden één of twee gedichtenbundels uitgegeven. Voorzitter P.F. Roos publiceerde: ‘Surinaamsche mengelpoëzij’ en andere geschriften van politieke aard.

Bidden is praten tot God. Wanneer wij Zijn woord lezen is het God die tot ons spreekt.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren