Een rechtvaardige samenleving met garantie voor beleving van mensenrechten en de basisbestaanszekerheden voor elke burger.

Verbetering van de kwaliteit van leven van alle Surinamers.

Een geïntegreerde benadering van duurzame ontwikkeling, waarbij menselijke en economische ontwikkeling wederzijds afhankelijk zijn van elkaar en waarin een rechtvaardige verdeling de basis vormt voor het beleven van gemeenschappelijke rechten en het naleven van plichten door overheid en burgers.

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren