Vlnr. De mediakundigen Glenn Truideman, Neeta Ramcharan en Ivan Cairo.

Majesteitsschennis

De Nationale Partij Suriname is in het kader van een reeks van discussiebijeenkomsten over samenhangende maatschappelijke en politieke onderwerpen onlangs bij elkaar gekomen om van gedachten te wisselen over: ‘Vrijheid van meningsuiting in Suriname’. Aan de mediakundigen Neeta Ramcharan, Ivan Cairo en Glenn Truideman werd een podium gegeven om hun licht te laten schijnen over het onderwerp.

Terugkoppeling

Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland wordt er teruggekoppeld, overleg gepleegd met de achterban om het partijbeleid te bepalen. Voorafgaande aan de discussie haalde moderator Raïssa Varsseveld aan, dat vrijheid van meningsuiting op verschillende manieren bereikt kan worden. De inleider en panelleden spitsten zich toe op muilkorfwetten die vrijheid van meningsuiting beknotten.

Verantwoordelijkheid
De sprekers hadden het niet alleen over vrijheid van meningsuiting voor mediawerkers. Benadrukt werd dat eenieder het recht heeft om zijn/haar gedachten of gevoelens te openbaren en zijn mening te uiten.

Muilkorfwetten
Naar voren kwam, dat er heel wat obstakels zijn voor vrijheid van meningsuiting, bijvoorbeeld de muilkorfwetten. Het Wetboek van Strafrecht verbiedt onder andere het beledigen van het staatshoofd. Deze muilkorfbepaling stamt uit de koloniale tijd en verbiedt majesteitsschennis.

Funest voor de democratie
Inleider Ramcharan viel met de deur in huis. “Vrije meningsuiting staat onder druk. Muilkorfwetten zijn funest voor beleving democratie. Ze creëren een angstcultuur. Mensen die kritiek uiten worden zonder meer opgepakt en de bak in gegooid. Deze gevallen komen niet voor de rechter, waardoor er geen toetsing plaatsvindt.

De rechter oordeelt
Vanuit wordt gegaan, dat in een democratie burgers het recht hebben om zonder angst voor vervolging te reageren op politiek beleid en aan het publieke debat. Dit is expliciet vastgelegd in de Grondwet en Universele verklaring van de Rechten van de Mens…

Schrappen
De zaal, een enkeling daargelaten scheen het met de inleider en panelleden eens te zijn, dat vrije meningsuiting en democratische rechtsstaat hand in hand gaan. Suriname doet er goed aan om de muilkorfwetten uit het Surinaams Wetboek van Strafrecht te schrappen.

Tevergeefs
Volgens Ramcharan wordt er al ruim 30 jaar tevergeefs bij opeenvolgende regeringen aangedrongen om de muilkorfwetten te schrappen uit het Wetboek van Strafrecht. Zij zijn een sta in de weg voor het optimaal beleven van de democratie.

Volgens NPS-voorzitter Gregory Rusland wordt er teruggekoppeld, overleg gepleegd met de achterban om het partijbeleid te bepalen. Voorafgaande aan de discussie haalde moderator Raïssa Varsseveld aan, dat vrijheid van meningsuiting op verschillende manieren bereikt kan worden. De inleider en panelleden spitsten zich toe op muilkorfwetten die vrijheid van meningsuiting beknotten. 

Uit de annalen van het  Tori Collectief 

U kunt de inhoud van deze pagina niet kopiëren